Samfunn og historie

Sandes utvikling

Sande sentrum
Kirken Bildegallerieroyene_150
Med nær historie menes det her de siste ti-årene, fra tidlig på 1980-tallet og fram til i dag.
Les mer…
Få, om noe tettsted har vært gjennom en så stor forandring som Sande sentrum de siste årene.
Les mer…
Kirken og Prestegården er to sentrale institusjoner med lang, lang historie.
Les mer…
Se Sande fra lufta og fra bakken.  Mange forskjellige vinklinger av bygda ser i Bildegallerier
Les mer...
NJB Faktatall
Sandebukta Langøya
I løpet av få år er det bygget en liten by på den gamle SPM tomten
Les mer…
Faktatall handler om areal og folktall m-m-
Les mer…
Sandebukta har en av Vestfolds lengste kyststrekning.
Les mer…
Selv om Langøya tilhører Re kommune ligger øya sentralt i Sandebukta og berører lokalsamfunnet vårt i stor grad
Les mer…

 

Del dette: