Velg en side

Når det gjelder hagen vår har det de siste årene først og fremst vært plen og prydbusker de fleste tenker på. Nå har trenden snudd mot mer spiselige planter.

Av Anders Aaserud

For ikke så veldig mange tiår siden dyrket man nytteplanter som poteter, gulrøtter, sukkererter og mange andre grønnsaker. Så forsvant dette litt etter litt og det ble mer plen og prydbusker som dominerte hagen.   Nå er den gamle “matauka”  i ferd med å komme tilbake. Interessen for småskala grønnsaksdyrking, eller kjøkken-hage har den siste tiden tatt seg kraftig opp. Det er enkelt og alle kan opparbeide en kjøkkenhage og dyrke sine egne grønnsaker, bær og frukt. Eller bare en liten kasse med urter, gressløk eller en krukke med en tomatplante på verandaen eller balkongen.

Gleden ved å dyrke og høste
Gleden ved å høste en solmoden rød-orange tomat, kjenne lukten og smaken, klippe gressløk, eller urteplanter er like stor og smaker og lukter like godt om man dyrker i miniskala eller har en større kjøkkenhage å boltre seg på.

Øko i liten skala er lett
Å dyrke økologiske grønnsaker, bær, frukt eller drive økologisk dyrehold i stor skala krever mye kunnskap og er veldig arbeidsintensivt.
Å dyrke i liten skala som en kjøkkenhage, eller på balkongen derimot, er langt lettere selvsagt. Her har man oversikten og det daglige stellet og lukingen er hyggelige fritidssysler for de fleste. Man ser det spirer og gror og senere frukt og grønnsaker som vokser og modnes. Høstingen kan foregå over en lang periode, det kommer an på hva man dyrker. Men sesongen er lang og gleden er stor når man tar opp de første potetene, eller kniper av en solmoden tomat.

Mange bekker små…
Å dyrke frukt og grønnsaker i egen hage gir mye glede men også reell matauke. -Totalt er det en million fritidshager i Norge, skriver Kirsty McKinnon fra Bioforsk Økologisk på websiden til Agropub under emne; Hagebruk.  – Det er beregnet at det dyrkbare småhagearealet utgjør omtrent 400 000 daa, noe som tilsvarer mellom 3-4000 middelstore norske gårdsbruk. For noen tiår siden ble det dyrket en betydelig mengde med mat på disse arealene, sier hun.

Trendy med kjøkkenhage
Michelle Obama gravde som kjent opp plenen utenfor Det Hvite Hus og anla kjøkkenhage og har muligens bidratt til at det
å anlegge sin egen kjøkkenhage og dyrke grønnsaker, fortrinnsvis økologisk, er blitt trendy.
I store byer som New York og London dyrkes det grønnsaker og urter på tak og terrasser. I Norge har vi gjennomsnittlig langt større plass, og kjøkkenhagen kan dermed bli større.

Sett i gang!
En bør ikke ha for store ambisjoner det første året, men begynne i det små og bygge seg erfaringer ved “learning by doing”, lese,
gå på kurs, melde seg inn i hagelag eller en lokal Oikos avdeling.
Nettet er også fullt av tips og flotte bilder. Her finner man “Kjøkkenhage for nybegynnere” og “Hvordan anlegge en kjøkkenhage” og mange andre gode råd. Det er også mange sider som gir tips om hvordan man skal dyrke økologisk.

Bruk fantasien, men glem ikke å luke
Det fine med kjøkken-hagen er at du kan bruke fantasien og det du har tilgjengelig som hjelpemidler. Gamle bokser, sykkelslanger, planker du har liggende, alt kan brukes.
Men glem  ikke å luke. Plantene vil, med riktig stell og pleie, gi mye glede når en ser de vokser og gror og mye god smak når de høstes.

Del dette: