Velg en side

Har ikke Bane Nor lært noe av historien?

Folk som velger å ta tog er økende og nå er parkeringsplassen så full at man må parkere på veien utenfor. At Bane Nor, tidligere Jernbaneverket, som ble skilt ut som eget selskap 1.1.2017,  ikke vil følge opp denne suksessen er trist lesning.  Parkeringssituasjonen ...