Velg en side

Folk som velger å ta tog er økende og nå er parkeringsplassen så full at man må parkere på veien utenfor.

At Bane Nor, tidligere Jernbaneverket, som ble skilt ut som eget selskap 1.1.2017,  ikke vil følge opp denne suksessen er trist lesning.  Parkeringssituasjonen  som nå er på stasjonsområdet i Sande er uholdbar.   At Bane Nor har vedtatt gebyr vil selvsagt også få konsekvenser for resten av sentrum som har gratis parkering.  Jeg trodde samfunnet ønsket at flest mulig tar toget.  Da må det ikke hele tiden bli vanskeligere og dyrere å parkere for å ta toget.  Inntil Sande får såkalte “matebusser” som kan frakte folk fra Skafellåsen, Dunihagen og andre byggefelt, må folk bruke bil og parkeringsplass med ordnede forhold er helt nødvendig.
Sande som stasjonsby/pendlerby har gjennom tidene hatt  et ambivalent forhold til NSB.  Fra å ha vært det dominerende transporttilbudet for folk flest, stasjonsområdet var selv knutpunktet i bygda,  til NSB begynte å bygge ned togtilbudet i 1980-årene. Etter en stund var det bare et togstopp i Sande og det var midt på dagen,  folk ble tvunget til å bruke bil for å komme seg på jobben i byene rundt Sande.
Etter en formiddabel innsats fra politikerne i slutten av 1980-årene ble det en prøvestopp som umiddelbart ble en suksess og som førte til at Sande ble innlemmet i Intercity-ordningen. Så kom det et formidabelt kvantesprang med bygging av dobbeltspor og ny jernbanestasjon og tog er igjen blitt førstevalget når det gjelder pendling.  En slik utvikling må følges opp, ikke bremses, slik jernbanen nå ser ut til å gjøre.


Les mer om jernbaneutviklingen i Sande.

Del dette: