Velg en side

Full støtte for skolene i nordbygda fra hele Sande

Forslaget fra kommunedirektøren i Holmestrand kommune om å legge ned både Galleberg og Kjeldås skole har skapt både sinne og stort engasjement i hele Sande. Det var engasjerte FAU-ledere fra alle skolene og appellene deres var både følelsesladet og tydelig...