Galleri Sande


Fra å ha vært ulykkestrekning og et sted der folk sto i kø på veiene gjennom hele sommerhalvåret, ble Sande etter oktober 2001 et helt annet sted, nå er vi et hyggelig lite tettsted nær sjøen.  Den tunge trafikken går umerkelig gjennom bygda på den nye strekningen langs skogkanten i vest.

Sande fikk etterhvert nytt sentrum og mange flere tilbud enn tidligere.  Nå snakker vi om et virkelig sentrum.
Sande sentrum med konsert av Sande Musikkorps mens publikum koser seg i sommersola.


Uansett vinkel, her fra sør, tatt fra Oreberg Hvittingen,  Sande hadde fått et løft iforbindelse med de store og massive utbyggingssakene som dobbeltsporet jernbane og ny E18 trasé, og med det muligheten til å lage et helt nytt sentrum, ikke alle tettsteder kan si det.

Torget er blitt det naturlige midtpunktet i bygda, her er det Økofestivalen som arrangeres.

For ikke å bygge på dyrkbar jord er det bestemt i ny kommuneplan at Sande sentrum skal fortettes og tillate flere etasjer i bygningsmassen.

Del dette: