Velg en side

Sykkeltur til Hakavik og Eidsfoss

En fin sykkeltur med interessant historie i tillegg.

En sykkeltur med en sving innom den  historiske kraftstasjonen kan foregå med flere utgangspunkter,  alt etter hva slags form man er i.  Den drøyeste ruta starter fra Eidsfoss, langs den 2 mil lange Eikeren.  Dette er en sterkt traffikert strekning og egner seg egentlig bare for de mest hardbarkede syklister.  Etter ca 2 mil tar man så av til venstre mot den populære badeplassen Sundhaugen.  Her er det også en stor parkeringsplass, slik at man kan parkere med bil, huke av syklene og sykle i fred og ro inn på Hakavikveien. Eller kanskje bli kjørt, for så kunne sykle helt til Eidsfoss, mens sjåføren kjører tilbake på hovedveien og møter syklisten der. Det er nemlig ikke bilvei fra Hakavik til Eidsfoss, kun sykkelsti.

Strekning Hakavikveien og inn til kraftstasjonen er en idyll og går gjennom et småkupert terreng, på begge sider av veien er det blomstrende frukttrær.  Man føler man er i Hardanger. Etterhvert vil blomstene erstattes av  frukt og bær på trærne, men det ødelegger jo heller ikke idyllen. Strekningen fra Sundhaugen og inn til Hakavik er ca 10 kilometer og byr ikke på noe utfordringer av noe særlig grad.

På Hakavik kraftstasjon må man stoppe opp og ta en runde rundt kraftverket som ble bygget i tida 1916 til ferdigstilleste i 1922.  Dette er det første og eneste kraftverket som produserte «jernbanstrøm» som ble levert til Asker, Skollenborg og Sande gjennom tre «jernbanekraftledninger,  noe det gjorde fram til 2019.  Nå er kraftanlegget endel av det vanlig strømnettet.

Kraftverket ble tatt av tyskerne allerede 9. april 1940, noe som viser hvor strategisk viktig kraftverket var.  De malte en vegg , østveggen mot Eikeren med kamuflasje, for ikke å bli bombet.  Dette har man latt stå, som et historisk vitne.  Kraftverket har et fall på 389 meter og vannet tas fra Øksnevannet med et samlet oppdemt magasinvolum på 30 mill. m3.  

Fra Hakavikanlegge og videre mot Eidsfoss går veien på høyre side av anlegget, først en bro over tre kraftige rørgater for så å fortsette innover i skogen på traktorvei/sti som etter ca 2 – 3 km går over på ordinær grusvei. Det er mer kupert på denne strekningen.  Etter ca 7 kilometer er man i Eidsfoss. Veien ender til slutt gjennom det nyetablerte byggefeltet i sydenden av Eikeren

Del dette: