Velg en side

Essoskogen

I Vestfold finnes det utrolig mange fine turstier og spesielt blir det når området du går i er spekket med historie. Essoskogen er et slik område. Området er ifølge Ut.no et av Tønsbergs viktigste rekreasjonsområder selv om det ligger tett opp til Esso Raffineriet på Slagentangen mellom Tønsberg og Åsgårdstrand. Området besøkes av langt flere enn bare Tønsbergensere.  Hit strømmer det folk fra hele fylket. Her er det brede stier på kryss og tvers og det er en fordel å studere oversiktskartet ved parkeringsplassen opp ved administrasjonsbygning til Esso.  Her kan en se kartet er nummerert fra 1 til 14 langs hele stien med historiske referanser. Da er det smart å ta med seg “smart”-telefonen for på hvert av disse punktene er det stolper med en Qr-kode og med en scanner på telefonen får man opp en liten historie om stedet man står på.  Her kan man lese og se bilder av gårder og boplasser fra 1300- tallet, skipsbyggeplasser og rullesteinstranda med over 100 forskjellige bergarts-varianter.  Disse er fraktet hit av isen fra områder lengre nord i landet.  Rullesteinsbeltet strekker seg videre til Mølen og Jomfruland.
I tillegg er det også en rik vegetasjon som vokser i skjellsand og mellom edelløvtrær og bartrær.  Syd på Karlsvikodden er det naturiststrand iflg. ut.no

På vårparten er området dekket av et teppe med blåveis.

Essoskogen eies av det amerikanske olje-selskapet ExxonMobil og fikk navnet da området ble beholdt som verneskog sør for Essoraffineriet som ble bygd på Slagentangen i 1960.

Essoskogen er fredet av Vestfold fylkeskommune og ligger i nær tilknytning til Karlsvika friområde like sør for skogsområdet. Det var tidligere feriekoloni i Essoskogen. Ref. Wikipedia

Parkeringsplassen var første påskedag smekkfull av biler med folk som gikk tur i Essoskogen.  

Fra dette punktet på kyststien er det bred utsikt til Østfold og mot øygruppa Bolærne.  På klare dager kan man også se Fuglehuk fyr, øst for Bolærne

Stiene går på kryss og tvers og her er det alle muligheter både for gående, joggende, syklister og rullestoler.  Skogen stiene går gjennom ligner urskog hvor alle slags trær, blomster og planter  og mikroliv får boltre seg fritt uten innblanding og sprøyting av ugrassmidler.  Stolpene er godt merket, men det er smart å ha med seg smarttelefonen.  Langs stiene er det satt opp stolper med Qr-koder som viser deg historien på det aktuelle stedet.  Her går du mellom historiske minnesmerker.
Det står også et oversiktskart ved parkeringsplassen som ligger rett i nærheten av Esso-raffineeriet og administrasjonsbygningen.

Essoskogen er fredet av Vestfold fylkeskommune og ligger i nær tilknytning til Karlsvika friområde like sør for skogsområdet.

Bildet til venstre:* Det er langs hele området rullesteinsbelte fra istiden.  Beltet strekker seg videre til Mølen og Jomfruland.

Bildet over: * Langs stien i en lysning i skogen og på en småsteinet  strand-terrasse ligger en rundrøys. Den er  bygget av stor og middelsstor stein, og er trolig en  grav fra bronsealderen, altså omkring 1700-500 f.Kr.  Gravrøyser som denne, med sin monumentale prakt skulle trolig understreke både den dødes- og etterkommernes maktposisjon.  Dette og mye annet finnes altså på QR-koder langs stien.
* Bildene forholder seg anderledes  mht. over eller på siden på mobilen.