Velg en side

Var noen fra Sande med på å samle Norge?

Som alle vet var det Harald Hårfagre som klarte å samle Norge til ett rike. I den gamle Sandeboka kan en lese at Harald var avkommer av Gudrød Veidekonge som bodde i Borre.

Av Anders Aaserud

Etter at Gudrød Veidekonge var død, delte de to sønnene hans riket mellom seg. Olav Geirstadalv og etter han sønnen Ragnvald Heidumhår fikk søndre del av Vestfold, mens Halvdan Svarte, og etter han sønnen Harald Hårfagre, fikk den nordre. Kongen i den sydlige delen var fredelig, mens derimot Halvdan Svarte og sønnen Harald Hårfagre søkte å utvide riket sitt, helt til Harald Hårfagre samlet hele Norge. Disse krigerske kongene trengte stor krigsstyrke og dette har sannsynligvis hatt betydning for inndeling av skipreider for det nordlige Vestfold. Området Tunsberg len var inndelt i hele 5 skipreider og Sande var del av det 5. skipreide; Anger eller Engra skipreide som omfattet Sande, Skoger og Strømm. Det fikk siden navnet Sande skipreide. Navnet Anger er bevart i Angerskleiva, som går opp fra Bogen ved Smørstein. Et skipreide hadde å holde skip, skaffe mannskap til og utruste et skip, som når det ble krevet skulle slutte seg til kongsflåten.

Folk fra Oldsakssamlingen har vært på mer enn ett besøk i Sande og gjort betydelige funn fra tidligere tider. Denne skipreideinndelingen i Nordre Vestfold hører da med til det som forberedte Harald Hårfagres samling av Norge og under kampene sine har han visstnok krevd leiding fra Sande.

Etter Svartedauen, som tæret sterkt på befolkningen, søkte Anger om å få stille med et skip mindre enn tidligere. Det fikk de lov til. I 1365 gir kong Magnus bøndene i Sande lov til å slippe å ha 20 alen lang kjøl på leidingskipet. Heretter var det nok med 16 alen kjøl.

Under de lange borgerkrigene oppholdt kongene seg ofte i Tunsberg og i nærheten stod det flere slag. Mest berømt er slaget på Re i Ramnes i 1177. Bøndene her i Sande var ikke særlig vennligsinnet mot kong Sverre, og en mann her fra bygda, “Hallek or Angra”, var med og satte igang en stor oppstand mot han. Skipreidene i Sande var delt i fire, Dunen fjerding, Valde fjerding, Ås fjerding og Bergs fjerding. Disse fjerdingene hadde mye å si for rettsvesen og kom siden til å danne grunnlag for ordningen av skolekretser.  Kilde; Sandeboka fra 1939

Sande var knyttet til Borre gjennom skipreidene

Sande  og norde del av Vestfold har gjennom tidende vært endel av maktsenteret på Borre og Tønsberg og det er ekstra artig at det annenhvert år arrangeres Vikingmarked ved Borrehaugene.  Her deltar hundrevis av folk fra mange forskjellige land som har relasjoner til vikingtiden.  Det settes opp et hundretalls vikingtelt hvor deltagerne bor, sover, lager mat og utøver håndverk.  Alt fra å flette tau av piltrær, til smiing, veving m.m.   Her kan tusenvis av publikummere komme i rette stemning og kjenne på hvordan det var for drøyt 1000 år siden.

Under er det reportasjoer fra arrangmentene .

Fra 1. til 3. juli i 2016 kunne man oppleve vikingtida på nært hold, 700 autentiske vikinger fra 13 forskjellige land var samlet til det tradisjonelle Vikingmarkedet rett ved Borrehaugene,  Norges første nasjonalpark.

Vik_Annema
Annema Werner fra Svelvik er nesthøvding i Borre vikinglag og har ledet mange vikingmarkeder gjennom årene.

150 telt var slått opp mellom kjempestore eiketrær, mellom gravhaugene og sjøen.  Her bor vikingene med familene sine i lin- eller ulltelt de tre dagene markedet varer, og selv om været vekslet mellom regnskurer og sol var stemningen upåklagelig.  Her kunne publikum vandre rundt omkring og se, lukte og smake på ekte vikingmat og se hvordan smykker og redskap ble laget for over 1000 år siden.  Håndverkerne bruker de samme materialene,  redskapene, verktøy og metoder som ble brukt i vikingtiden.

Vik_vev_smi
Menn smidde og kvinnfolka vevde.

Det var også mange salgsboder hvor man kunne kjøpe flotte gjenstander som var håndlaget på vikingvis.
Dagene igjennom var det forskjellig underholdning for barn og voksne med musikk, teaterforestillinger, gjøglere, konkurranser i vikingidretter og ikke minst en skikkelig vikingslåsskamp med ekte sverd og økser. Her gikk det bokstavelig talt så flisene føyk av vikingskjoldene.

Vik_slosskamp

Vikingene “sloss” to ganger om dagen til publikums forlystelse. Her går det bokstavelig så flisene fyker.

Vik_musikk

Et litt fredligere innslag, men stemingsskapende er det  å høre autentisk musikk i vikingleieren.

Vik_mat

Etterhvert er det blitt flere stands som demonstrer og selger mat laget på vikingvis.

Dette arrangementet er for hele familien og arrangørene og vikingdeltagerne blir stadig flinkere, både med maten som serveres  og selve håndverket, norsk kultur formidlet på en levende og autentisk måte.

Del dette: