Velg en side

Kulturarenaer

Kulturarenaer er vi ikke bortskjemt med i Sande, men vi kan med rette være stolt av det gamle kommunelokalet som fikk ett  skikkelig løft i 80-årene.

Sande kommunelokalet ble oppført i 1909 og Sande Sparebank betalte for bygget i sin helhet.  Kostnadene den gang var på 42.728,23.  Her fikk banken sine første kontorer og her var det politikken ble formet i formannskapssalen i annen etasje.  Den store salen i første etasje var bygdas storstue, men det var en stor hake ved bygningen, når storsalen var i bruk måtte de som var i en av fløyene ut av bygningen for å komme til en andre fløyen. Det var temmelig upraktisk, spesielt i dårlig vær.  Da det ble bestemt at det gamle kommunelokalet skulle pusses opp til bruk for kulturlivet i bygda kontaktet kulturkontoret arkitekt Arne Martin Borge, Drammen, og ba han komme komme med et forslag.

Bildet over viser planskissen med ny foaje som binder de to fløyene sammen.

Bildet t.h. Kommunelokalet slik det famstår i dag.  Fasaden er intakt, mens det er modernisert innvendig.

Forslaget til Borge gikk ut på å beholde den gamle erværdige fasaden, slik den alltid hadde vært, mens baksiden av bygget fikk en foaje som forbandt de to fløyene.  Dette var nødvendig for at huset skulle fungere når det var flere forskjelllige aktiviteter i det store huset.
Dette ble sett på som en god løsningen og man bestemte seg for å sette i gang.  Planen var at det hele skulle stå ferdig i 1987.
Den gamle festsalen ble også pusset opp med nytt parkettgulv og lysmalte vegger.  I taket ble det laget en ny flate for å bedre akustikken.  Planen videre var å lage en større scene i sørfløya og en uttrekkbart amfi i nordre del av salen. Oppfordring fra lokalavisa da dette ble presentert var;  Sett i gang og lag Sanderevy folkens!

Det ble også laget ny kjøkkenavdeling i nordfløyen  hvor det også ble garderobe og plass  nok til endel bord og stoler. Her foregår de uformelle møtene, eller til en kopp kaffe mellom de politiske slagene. I  sørfløyen ble det anlagt toalettanlegg.Ombyggingen ble en suksess og lokalet er i dag bygdas storstue og er i bruk omtrent hver dag i uka.

Biblioteket flyttet til sentrum
Etter tiår i lokalene på Ungdomsskolen flyttet Biblioteket til lokaler i Sande sentreum og i den forbindelse ble det hold åpningsfest med en særdeles seleber gjest.

Åpningsfest med lokale innslag
Det var også lokale innslag under åpninen, og til fullsatt sal.  Biblioteket er populært hos folk flest og er en av de viktigste kulturarenaer i mindre byer og tettsteder, også i Sand

Per Gynt gjestet biblioteket.  Til nyåpningen gjestet Per Gynt, eller Toralf Maurstad som han jo også kalles, Sande, og kastet glans over arrangementet . Her er et bilde fra åpningen av biblioteket etter de hadde flyttet fra lokalene ved Ungdomskolen.

Sandehallen er først og fremst etablert og bygget for sportsarrangement, men har også vært brukt som kulturarena til både konserter og andre ting.

Fossekleiva.  Sande kommune har i mange år hatt en avtale med Svelvik kommune om bruk av Fossekleiva mot å være med på spleiselaget med en pengesum årlig, men har i 2016 valgt å ikke forlenge denne avtalen.

Haugar Vestfold Kunstmuseum i Tønsberg, bildet lengst t.v. ble etablert i 1993 som en stiftelse med Vestfold Fylkeskommune og Tønsberg kommune som eiere, og dermed “litt vårt”. 

Politiker Lars Lund, SV, bildet t.h.,  fra Sande var på denne tiden leder i fylkeskulturstyret og var engasjert i planleggingen av dette viktige kunstsenteret.

Her er han i forbindelsen med åpningen i 1993 og beundrer et av kunstverkene.

Del dette: