Velg en side

IL Vinn

IL Vinn feiret i januar 1988 70 år siden starten i 1918

Idrettslaget var da engasjert i en rekke idretter med hovedvekt på fotball og ski, men også turn, sykkel, volleyball og orientering med sine 900 medlemmer.  Det var stor aktivitet og  mange framtidplaner.  De ønsket å utvide klubbhuset, bygging av grusbane ved Sandehallen, ombygging og drenering av hovedbanen. Hovedstyret i IL Vinn i 1988 var:  Leder Arne Rype, Nestleder Kai Martinsen, sekretær Ranveig Lindseth, kasserer Jan Kveine, fotballgruppa Knut Råstad, skigruppa Knut Evensen, turngruppa Anne britt Bonden, sykkelgruppa Ole Hovland, volleyball Arne Fossum, orientering Vidar Trømborg, utdanningskonsulent Emil Appenzeller, varamedlem Mari Svendsøy.IL Vinn
IL Vinn ønsket i  1988 å utvide klubbhuset og drenere hovedbanen. 17. september 1990 gikk startsignalet for nytt klubbhus og i løpet av høsten ble grunnmuren reist for tilbygget.  Bygget var et stort løft for klubben og det var en lang planleggingsperiode.  Arbeidet var basert på dugnad og innsats fra medlemmene, alt fra arkitekt til murere og snekkere i egne rekker.

IL Vinn har slått seg sammen med Selvik IF og heter nå Sande Sportsklubb.  Les mer på klubbens egen nettside; http://sandesk.no

.

Del dette: