Velg en side

Kirken

Sande kirke er en middelalderkirke, satt opp i tiden 1050 – 1150, og en av Vestfolds eldste. Den er også blant de ca. 360 kirkene i landet hvor det ble holdt valg til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Sande gamle prestegård er i dag fredet.

I 1783 brant kirken, men den ble bygd opp igjen på samme sted.  Da kirken ble pusset opp i 1922, ble alt treverk, så vel tak som inventar, brakt tilbake til de opprinnelige fargene. Dette ble det syndet stort med utover i 60- og 70 årene.  I år 2000 kunne kirken i Sande feire 900 års jubileum og det ble i forkant foretatt en omfattende oppussing. Da ble det skrapt lag på lag med gammel latexmaling.  Det var litt av en jobb, men etterhvert kom det gamle treverket og murene fram.  Nå ble det linoljebassert maling på treverket og kalk på murveggene, alt etter riksantikvarens anbefalinger.  Benkene og gallerierekkverkene ble malt opp og kirkerommet fikk tilbake sin opprinnelige stil.
Foto; Sandenett.no

 

Oppussingen før jubileet i år  2000

Oppussingen før jubileet i år  2000 var omfattende, men det ble veldig fint og kirken framstår i dag som gjennomført med “ekte vare” i alle materialer. Etter å ha fjernet lag på lag med gammel maling fra murene og skrap for hånd ned til stenene som sannsynelig er fra rundt 1100-tallet ble det deretter kalket etter gamle metoder.

Nensom oppussing
Kirken slik vi ser den i dag er fra 1783 og den har med jevne mellomrom blitt pusset opp, eller blitt oppgradert på forskjellige måter. Oppussingen før millenniumskiftet ble organsiert av kirkeverge den gangen, Karsten Furuset, med malermester Tore Persen, bildet t.v., som ledet oppussings-arbeidet med en sikker hånd, her er det snakk om presisjonsarbeide og materialene som brukes er ekte vare.  Riksantikvaren overvåket det hele og de er strenge på bruk av materialer og metoder. Dette var også et ønske av oppdragsgiver, å føre den flotte middelalderkirken tilbake til det opprinnelige med hensyn til materialvalg og farger.

Malermester Tore Persen, bildet over,  var mannen som med sikker hånd fikk liv i interiøret i den gamle kirken igjen, han har lang erfaring med oppussing av kirker, her blander han linoljemalingen til treverket for å få den rette fargen.

Nytt orgel i 2000

Kirken fikk også nytt orgel etter flere års innsamling organisert av meninghetsrådet

13. februar 2000 ble en merkedag for Sande menighetsråd og Sandes befolkning forøvrig.  Da kunne det nye orgelet innvies og til invielseskonsert var det ingen ringere enn domorganist Kåre Nordstoga som var spilte.

Allerede i 1999 begynte man å jobbe med å få nytt orgel på plass. En orgelkomite ble nedsatt og de jobbet målbevisst med innsamling.  Orgelet kostet 3 millioner kroner, hvor Sande kommune betalte halvparten, mens gaver fra folk og bedrifter i Sande og det orgelkomiteen samlet inn,  betalte resten.

 

Del dette: