Musikkverkstedet


Musikkverkstedet, eller Rockverkstedet som det etterhvert ble kalt, holdt til i en kjeller i den gamle, såkalte lennsmannsgården, som lå omtrent rett over veien for dagens Rema 1000.  Her lå Fritidsklubben i 1990-årene.  Musikkverkstedet hadde sin bakgrunn fra Sande Musikkforening.  Bildet over fra venstre:  Ole Steinar Brunæs, Katrin Brunæs, Hilde Gunnestad, Runar Brekke, Terje Bjølgerud, Christopher Fürst og Odd Egil Medhus.
Fra en sped begynnelse fikk musikkforeningen i løpet av 3 – 4 år over  30 medlemmer som tilsammen utgjorde 5 forskjellige band som øvde flere ganger i uka.  Øvingsforholdene var temmelig kummerlige og medlemmene ønsket seg sterkt bedre forhold.
Fra en sped begynnelse fikk musikkforeningen i løpet av 3 – 4 år ca 30 medlemmer i alderen 10 og oppover, som tilsammen utgjorde 5 forskjellige band og  som øvde flere ganger i uka.  Øvingsforholdene var temmelig kummerlige sett i ettertid og ønsket seg bedre forhold.
Bildet t.v.; Ole Steinar Brunæs var en sentral deltager i musikkmiljøet i Sande

Pure Amateurs var et av bandene i denne tiden.  F.v. Kåre Sundt, Kristian Skaug, Jon og André Løvås, Ole Martin Aaserud og Kai Skogholt

Del dette: