Velg en side

Annen næring

Næringsliv er betegnelsen på summen av bedrifter og næringsdrivende som produserer varer og tjenester i Sande.
I 2014 var andelen av den totale sysselsettingen i kommunen i de største næringene helse og sosialtjenester med hele 22,6 %, varehandel og motorvognreparasjon 17,0 %, bygge- og anleggsvirksomhet 13,6 % og undervisning 12,0 %.

Blikkenslager Tommy Asbjørnsen er en av mange dyktige håndverkere i Sande og representerer tradisjon og kvalitet.

Embalasje-senteret
Sande har en rekke solide små og stor bedrifter, som for eksempel Emballasjesenteret.   I 1989 flyttet Gregersen & Co inn i R.J. Ryggs industriområde og lokalavisa laget en reportasje. “Firmaet tilbød det meste man trengte innen embal-lasje og lagerførte bølgepapp-kasser, størdempende plater og folier og forskjellige typer tape.  Daglig leder Willy Gregersen hadde lang erfaring fraindustrien og emballasjetekning før han tok skrittet med eget firma.
Firmaet spesialiserte seg på å tilby individuellt tilpassing av emballasje som stort set ble produsert av ekspandert polyetyle, som var den minst forurensende av plastmaterialene.  De laget for eksempel endestykker til maskindeler som skal trans-porteres og elektriske komponeneter som datautstyr og skjermer og lignende som er støtømfintlig. Bildet t.v. Bjørn Viggo Gregersen, den gang juniorsjef i firmaet.

Del dette: