Velg en side

Telthuset

Nærmest ved en tilfeldighet og en helt spesiell interesse for lafting og lafteteknikk førte til at det gamle «Sandske Telthus» fra 1700 tallet nå er kommet til heder og verdighet igjen.

Av Anders Aaserud

Anders Herlofsen er svært interessert i gamle hus og gammel byggeteknikk og har siden 1980 bygget flere hytter og holdt mange kurs i lafteteknikk.
For noen år siden var han å kikket på et gammel stabbur som sto oppe på Duni. Etter å forhandlet med eieren fikk han kjøpt stabburet og startet det møysommelige arbeidet med demontering og merking. Under dette arbeidet oppdaget Herlofsen at materialene var merket tidligere. Rødt fettkritt var det brukt på de 7 tommers tykke granstokkene huset var bygget opp med. Telthuset er på hele 80 kvadratmeter i to etasjer og satt opp første gang atagelig i 1750. Huset har også vært brukt som kornlager og dermed faktisk forløper til Sande sparebank. Huset har stor historisk verdi og man håpet å sette det opp på et egnet sted, les Prestegårdsområdet. Denne plasseringen fikk imidlertid tommelen ned og Bøplassen ble valgt for å sette opp telthuset.

Huset var forholdsvis stort, med en brutto grunnflate på 80 kvadratmeter og bygget i to etasjer, så det var neppe bygget som stabbur, mente han.

Herlofsen er medlem i Historielaget og fikk her nyttige tips om hvor han skulle begynne å lete i bygdehistorien for å finne ut noe om dette gamle huset.

Med kilder som; Jubileumsboka, Sande historielag 25 år, Sandeboka og Botne Bygdebok nr. 3, samt kopi fra Statsarkivet: Besiktelse, Sande Prestegård 1768, fant Herlofsen ut at det måtte være det Sandske Telthus han var kommet over.

«Telthus» var i 1700 tallet oppbevaringsdepoer for militæreffekter. Herlofsen sier det er mest sannsynlig at Sande fikk sitt telthus oppført ca. 1750 og viser til et dokument datert Walde 18.sept.1772 , undertegnet av Gröner, og viser en omfattende reparasjon av huset.
Telthuset ble i 1804 flyttet til Bømoen, eller Bøplassen, som det heter i dag, og var ekserserplass for soldater fra Sande, Hillestad, Hof og Vassås, samt deler av Hem.
Etter Napolionskrigen måtte Danmark overgi Norge til Sverige og telthuset ble brukt til fredeligere gjøremål. I følge skriv fra Jarlsberg og Larviks Amt bestemte Armedepartementet i 1819 at: «Det Sandske Kompagnies Telthus overdrages til Sande Præstegjelds Almue til midlertidig benyttelse som kornmagasin».
Den 15. mars 1824 ble så institusjonen «Böygdemagazin for Sande Præstegjeld» etablert av bygdefolk og approbert av «Den Kongelige Norske regjerings Finants- Handels og Told Departement « 23.juni samme år.
Telthuset er dermed forløperen til Sande Sparebank og har etter Herlofsen mening høy historisk verdi. Dette er trolig et av Sandes eldste hus og antagelig det eneste gjenværende telthus i fylket.  Restaureringen er muliggjort ved et tilskudd på 340.000,- fra Sparebankstiftelsen DNB.
Anders Herlofsen  har med hjelp fra andre entusiaster fra Sande Historielag satt opp huset på Bøplassen, der det engang sto.  Høsten 2010 kunne de ta ta seg en «pust i bakken», da var telthuset fiks ferdig og det ble en folkefest da det ble offesielt åpnet.

Del dette: