Velg en side

Full støtte for skolene i nordbygda fra hele Sande

Forslaget fra kommunedirektøren i Holmestrand kommune om å legge ned både Galleberg og Kjeldås skole har skapt både sinne og stort engasjement i hele Sande. Det var engasjerte FAU-ledere fra alle skolene og appellene deres var både følelsesladet og tydelig...

Store kontraster også i norske lønninger

I Norge liker vi å tro at vi lønnsmessig er det mest likestilte landet i Europa og verden forøvrig, og at det ikke er avskrekkende avstand fra direktør til vanlig medarbeider, men er det lenger sant? Under Sande og Strøm bondelags folkemøte, Maten vår, kom det fram...

NOEN SOM HUSKER HAL 9000?

AI, eller KI, kunstig intelligens er på alles lepper om dagen og prisverdig er det at det arrangeres kurs kommende onsdag på Gran Søndre, for her er det nok mye forvirring ute å går. Kursholder er Petter Kowalik Gran som ser ut til å ha den rette kompetansen.Noe av de...

Haga skole og Ungdomsskolen rives

Bildet er fra 2002 og viser Haga barnehage, tre bygninger med rød takstein, den gamle Klokkergården og villabebyggelsen bak.  Bakerst i bildet ligger Sande Ungdomskole som sto klar for elever og lærere i 1963. Skolen ble bygget i en etasje og krevde mye areal. Skolen...

Finn tre feil

Bildet over er en skjermdump fra Google/Street View slik det ligger ute på nettet i dag.  Det er vanskelig å si hvilke år det er tatt, men sikker ikke så lenge siden.  Bogen heter det idylliske området som har vært et populært område for de som liker å fiske Dette...

Strømprisene til værs!

I 1996 var det ramaskrik i Sande på grunn av en uvanlig prisstigning på strømmen. Strømmen steg med 25% fra 1996 til 1997. Prisen endte da opp med 61,3 øre pr. KWt, inkludert alle utgifter. «Går alt etter planen blir det fra 1997 etablert et felles kraftselskap for...

Vern Kormagasinet !

Men kun mellom to permer, noe som faktisk nylig er gjort.  Å verne det fysiske bygget virker lite realistisk.  De som foreslår dette har neppe vært innom den gamle og slitne bygningen. Kornmagasinet sto ferdig i 1921, rett sør for Sande stasjon.  Det var et eget...

Høye bølger i vassdragsdebatten

Mange er engasjert i en god løsning for å bevare demningene i Selvikvassdraget, men det er ikke enighet i hvordan det best skal gjøres. Samtidig ønsker man at NJB fullfører prosjektet sitt. NJB har truet med å rive demningene hvis det ikke blir en avtale de kan...

Kort vinter

Igjen opplever vi en kort vinter. Men vi fikk i år, i motsetning til de to foregående årene 2019 og 2020, to måneder, litt kalde synes mange og for lite snø i lavlandet. Heldigvis har vi Vestskauen på betryggende høydemetere og fint skiføre og flotte løyper....

Drøye forskjeller på togstasjonene

Sande stasjon vs. Holmestrand stasjon og Vestfoldbanen generelt I den gedigne stasjonen i  Holmestrand er det et oppvarmet romslig innbygd venterom med “kantine”. Forskjellen på komforten er temmelig stor og i denne bloggen er det pekt på dette tidligere, ...

Stor skogbrannfare

Sommeren 2018 (skrevet i juli) har vært ekstremt tørr og varm, og myndighetene ber folk om å være ekstra varsomme. Selv om det ikke er innført forbud mot engangsgrill bør det være selvsagt å ikke å bruke det når forholdene er som nå. Vi stoler også på at ansvarlige...

Er eiendomsskatt en riktig beskattning?

Lett bytte. Hus som skatteobjekt er blitt et lett bytte og det rammer urettferdig. Av Anders Aaserud I Norge betaler vi direkte og indirekte skatt. Direkte skatt regnes i grove trekk ut fra hvor mye vi tjener og hvor stor gjeldsbyrde vi har. Har vi formue over en viss...

Hva er det Bane Nor driver med?

Neste stasjon Nivlheim?  Nei dette er Sande stasjon anno 2018.  Leskur bak til høyre i bildet. Mars 2018. Denne vinteren har vært krevende for mange, særlig brøytemannskaper og togtrafikken. Jeg tror imidlertid at de fleste har forståelse for at veier og plasser ikke...

Eksotisk og kortreist

Eksotiske opplevelser er like utenfor stuedøra her i Vestfold, du finner det ytterst på Færder, som det heter 1. januar 2018, ute på Verdens Ende. Mange forbinder nok Verdens Ende med bading og fint vær, ja det er klart, men det finnes også en annen side.  Og jo...

Har ikke Bane Nor lært noe av historien?

Folk som velger å ta tog er økende og nå er parkeringsplassen så full at man må parkere på veien utenfor. At Bane Nor, tidligere Jernbaneverket, som ble skilt ut som eget selskap 1.1.2017,  ikke vil følge opp denne suksessen er trist lesning.  Parkeringssituasjonen ...

Merkevarebygging og omdømme

Et godt omdømme kan man ikke vedta, det kommer over flere års innsats for trygghet og godt bomiljø og en rimelig konsensus hos politikerne. Det har vært mye snakk om merkevarebygging i forbindelse med kommunesammenslåingen.  Merkevarebygging forbinder jeg først og...

Velg et historisk navn

Flertall for Nordre Jarlsberg i Sande og Hof Innbyggerundersøkelsen i både Sande og Hof ble det et solid flertall for Nord-Jarlsberg, henholdsvis 74 og 55%. Men det ble erklært «dødt løp»,  fordi  Holmestrand har flere innbyggere i sin kommune og fikk ved såkalt...

Øko smitter

I Sande er det nå over 22% av dyrkbart areal som er økologisk dyrket og det produseres betydelig mengder økologiske grønnsaker, melk og kjøtt. Og det kommer en bieffekt av det økologiske miljøet, de konvensjonelle bøndene tar også i bruk økologiske metoder eller...