Velg en side

Forslaget fra kommunedirektøren i Holmestrand kommune om å legge ned både Galleberg og Kjeldås skole har skapt både sinne og stort engasjement i hele Sande.

Det var engasjerte FAU-ledere fra alle skolene og appellene deres var både følelsesladet og tydelig alvorspreget.  Nå er det alvor, nedleggelse av skoler påvirker hele lokalsamfunnet, det er ikke bare i skoletiden skolene er viktig.
Flere av de som har ytret seg i saken mener en nedleggelsen av skolene vil medføre en gradevis svekkelse av tilhørighet i lokalsamfunnet.

Foruten FAU-lederne ved alle skolene, også Haga og Selvik, holdt lederen i Nordre Sande I.L. et innlegg om hvor viktig skolene er for lokalsamfunnet.  – Disse skolene har vært hjørnesteiner i vårt lokalsamfunn, og deres nedleggelse vil få omfattende konsekvenser for både våre unge og våre idrettsaktiviteter”.  Han er redd en nedleggelse av skolene vil svekke lokalsamfunnet til idrettslaget, når det vil bli vanskeligere for barn å delta, vil også foreldrene føle en svekket tilknytning. Tidligere rektor ved Kjeldås skole,  Brit Sønsterud  var også på talerstolen;  Tar dere fra oss skolene tar dere hjerte fra bygda, sa hun.  “Scenen” fikk også besøk av flinke jenter som holdt en liten minikonsert som gledet alle frammøtte.

Klikk på  “full skjerm” symbolet til høyre for høytaler-symbolet  i bildet og få en bedre opplevelse av videoene.

Sande Avis spurte den 8. mai alle partiene om hva de synes i skolesaken og det er vel bare Høyre som åpner for at nedleggelse kan bli en realitet. Ordfører Alf Svele sier at saken nå først og fremst er ute til høring, og at det er den helhetlige planen og argumentasjonene de forholder seg til.

En litt «kryptisk» innlegg fra Hedda Wike, Holmestrand Høyre,  sier i Sande Avis den 16. mai under tittelen;  Nå må dere la dere høre!  (?) På slutten av innlegget går det tydelig fram hva hun mener; – Vi kan ikke oppfylle alle ønsker, men jeg lover at vi i alle fall skal lytte til dem».  Dette er vel omtrent  det samme som Svele sier.

Sande Avis har vært tett på denne betente saken i mange år som kanskje er den saken som er mest omtalt. Søker du i lokalavisa, se bildet under,  etter Nedleggelse og Galleberg skole kommer det opp 36 omtaler og de går helt tilbake til 2016. Hvordan er det å bo og virke under slike forhold?

Mest spalteplass.  Av alle sakene lokalavisa er innom peker skolesaken seg ut.  Denne seigpiningen berører alle i Sande.  Hele 36 innlegg har det vært om skolesaken i nordbygda.

Bildet er en skjermdump etter å ha søkt etter nedleggelse og Galleberg skole i Sande Avis.  36 omtaler av samme sak fra 2016 og fram til i dag. 

En nedleggelse av to skoler i nordbygda vil påvirker hele lokalsamfunnet, det er ikke bare i skoletiden skolene er viktig.

Begge skolene viser til gode oppvekstmiljøer som er bygget opp gjennom mange, mange år og hvor en generasjon overta etter den forrige. Å bryte opp dette for en kortsiktig gevinst virker helt vilt.
Det er Galleberg skole som flest ganger er blitt foreslått nedlagt.  Under 17. mai-feiringen er skoleområdet fylt av festkledde mennesker som hygger seg i kjente og kjære omgivelser, møter gamle bekjente og får nye venner.

Nå er også Kjeldås skole foreslått nedlagt. Bildet viser 17. mai-feiringen for noen år siden og det samme gjelder her, folk hygger seg, prater med kjente, foreldre møter andre foreldre, prater om aktuelle ting, legger planer.
På skolene har det i alle år vært et særdeles aktivt 4H miljø med imponerende utstillinger og fest ved sesongavslutningen hvor foreldre og søsken var invitert.
Det finnes sikkert flere slike viktige lokale saker som trenger et samlingssted, enten det gjelder idrett eller andre kulturaktiviteter.

Del dette: