Velg en side

Banken – et tilbakeblikk

“Sikker som banken”, er et ordtak vi alle kjenner, men de siste tiårene har vist at det ikke alltid stemmer.  Det vil si,  for den enkelte kunde er det trygt nok, men en bank kunne også tape penger skulle det vise seg.

Av Anders Aaserud

Etter 160 sammenhengende år med bank i Sande var det slutt.  DnB sier i pressemeldinger og i mail til sine kunder, at: ” Vi lukker bankkontoret i Sande  – 15.04.2016 stenger filialen, men du kan fortsatt snakke med oss alle dager, hele døgnet på telefon 04800 og chat, om stort eller smått”.  De er her altså digitalt, men  fysisk er banken og de ansatte borte fra lokalsamfunnet.

Etter disse linjene ble skrevet er det etablert en ny bank i Sande, Sparebanken Øst, men linjen fra den spede begynnelsen,  Sande sparebank og fram til DnB sin sorti er brutt.

Bildet t.v. er fra ca. 1960 og vi ser at det ikke er plagsomt mange biler.  Det var kun en bil på parkeringsplassen bak den firkantede “onkel Skrue” bankbygningen,  og det var banksjefens.

 

Denne omtalen sto i Sande Avis den gang banken etter flere fusjoner gjennom mange år ble hetende  DnB NOR:

Det var “Selskapet for det alminnelige vel” som på et møte 6. november 1854 ” henstillte Sande Formannskap at sette sig i spidsen for opprettelse af en Sparebank for Bygden”  Og med 12 mot 4 stemmer ble det vedtatt å ta 500 spd. av “magasinpengene” til grunnfond.  Sparebanken ble altså opprettet med penger fra Bygdemagasinet som opprinnelig  hadde til oppgave å sikre såkorn i dårlige tider.  Bygdemagasinet i Sande ble etablert i 1814 etter flere uår.  Grunnlaget var skaffet ved tvangsinnlevering av korn fra hver gård.  Det viste seg etter som årene gikk at det var fler gode enn dårlige år og Bygdemagasinet gikk etterhvert med overskudd.  Bygdemagasinet, eller telthuset som det ble opprinnelig het, bildet under, er dermed forløperen til banken.

Sparebanken ble etterhvert en viktig institusjon i bygda og tjente gode penger som i betydelig grad gikk tilbake til lokalsamfunnet. Bl.a. finansierte Sande Sparebank  bygging av komunelokalet som ble oppført i 1906  med en totalkostnad på kr. 42.728,23.   Jeg vil tro at det var i denne tida begrepet “sikkert som banken ” ble etablert.   Sparebanken var selve grunnfjellet i bygde-samfunnet.

Med ingenting ser ut til å vare evig og den moderne tiden krevde sitt.  I 1982 ble Sande Sparebanken fusjonerte med 13 selvstendige banker i Vestfold og ble hetende Sparebaken Vestfold.  Lokale representanter forsvant i denne fusjonen.

Neste fusjon ble med gode gamle Gjensidige, 8 års siden forrige fusjon.   Så igjen,  bare fem år etter står sparebanken i Sande foran nok en navneendring, til DnB NOR.   Hvor lenge vil det vare?  Er Sande stort nok til i det hele tatt å ha en bank.  Blir det heretter kun nettbank?  Ingen kan med sikkerhet vite, men bankens ledelse er optimistiske og sier de regner med å få flere kunder,  NOR´s egne, pluss nye fra DnB.

“At den vanlige mann i gata skal få billigere og bedre banktjenester er det vel ingen som forventer.  Vi frykter vel heller på det motsatte med stadig mindre konkurranse.

Når dette er sagt ønsker vi de ansatte i Gjensidig NOR, snart DnB NOR, lykke til og håper de klarer å opprettholde arbeidsplassene og støtte opp om det lokale næringslivet, samt sponse lag og foreninger som de i alle år har vært flinke til.   Banken har en lang tradisjon å ta vare på”, mente lokalavisa den gangen.

Bygdemagasinet, eller telthuset som det ble opprinnelig het, er forløperen til banken i Sande. Les teksten t.v.
Telthuset er forøvrig bevart for ettertiden og står nå på Bøplassen.  Les mer om telthuset under menyen; Samfunn.

Hvem slukker lyset?

I dag er altså DnB fysisk ute av Sande og på bildet under låses døra for godt. Banken slik vi kjenner den er ute av  Sande.
Lysene er slukket og døra låses. De siste på skansen var f. v. Tonje C. Sten, Arnfinn Johansen, Anne Kristin Otterlei, Ann Kristin Larsson og Birgit Knutsen.
Som sagt ovenfor, etter disse linjene ble skrevet er det etablert en ny bank i Sande, Sparebanken Øst. 

Les også om sparebankens spede begynnelse på siden:  Historie/Telthuset

Bankens nære historie

Banken het Sande Sparebank  i over 100 år.   Etter mange fusjoner de siste tiårene ble det til DnB. Nå er dette kun historie og det er på sin plass å se litt tilbake.

Banken har hatt en sentral plass i lokalmiljøet og har gått langt utenfor bare å ha vært “business” orientert.  Selv etter alle fusjonene dro den med seg et samfunnsengasjement og har gjennom årene delt ut enormt mange penger til veledighet og gode formål.

Betalte for Kommunelokalet. Bildet t.h.  Sande Sparebank betalte for bygging av komunelokalet, oppført i 1906  med en total-kostnad på kr. 42.728,23.  Her fikk også banken sine første kontorer.  Men dette var ikke den første donasjonen banken hadde gjort.  Allerede i 1872 forelå det en søknad om bidrag.  Det var sogneprest Knudsen som søkte om sparebankens midler til innkjøp av orgel til Sande kirke.  Han søkte om 300 til 400 spesidaler til nytt orgel.  Dette ble innvilget med 4 mot to stemmer.  Banken bevilget videre til mange formål, sangforeningen fikk også penger til orgel i 1893, reparasjon av kirken, penger til biblioteket, bautasten til Eidsvollsmannen Gullik Røed, kjøkkenskolekurs m.m.

Ref. jublileumsboken til Sande Sparebanke 1856 til 1956.

Bankens mange fusjoner

Mens banken hadde hatt navnet Sande Sparebank fra den spede starten i 1856 til ca. 1980 skulle de neste ti-årene bli helt annerledes.  Den 1.1. 1982 gikk banken i Sande sammen med 13 andre banker i Vestfold og dannet Sparebanken Vestfold. I 1990 ble det ny fusjon, nå med forretningsbanker og banken ble hetende Sparebanken NOR.   I 1995 kom Gjensidig bankdivisjon med og banken ble nå hetende Gjensidig NOR.  i 2003 fusjonert DnB og Gjensidig NOR og nå het banken DnB NOR.  Så endelig i 2011 ble navnet NOR tatt vekk og banken fikk navnet den har i dag, DnB. Da var Postbanken og Vital forsikring innlemmet. DnB ASA er som mange vet en gigant og råder over mange forretningsområder og dekker hele Norge, samt internasjonalt med 23 filialer og representasjonskontorer. Selskapet er Norges største finanskonsern og selskapets største aksjonærer er den norske stat ved Nærings- og handelsdepartementet med 34 %, nest størst er Sparebankstiftelsen DNB med 10%.

Men tilbake til  de glade 80-årene og Sande
I begynnelsen av 1980-årene virket det som himmelen alltid var blå for bankene og det var stort engasjement, også i lokalmarkedet.  Banken annonserte  ofte i lokalavisa og det var populært at de brukte egne ansatte som modeller i annonsene.  På bildet t.h. inviterer Jan Pettersen og Aina Tjøme i Sparebanken Vestfold, som banken het da, til “Skatteparadis”.  Annonsen sto i lokalavisa i 1985.

Banken fulgte opp med palmer og eksotisk innredning i banken.  Folk ble innvitert til forfriskninger og noe å bite i.  Alt var såre vel.  

13% rente i innskudd!
Satte du over 30.000 kroner i banken fikk du i denne tida 13% rente.  Hva rentene var for de som måtte låne er jeg ikke sikker på, men det må ha vært enormt sammenligner vi med dagens rente.  Da var det kanskje betryggende å slå til på neste annonse. Se ill. t.h.

Her anbefaler Arnfinn Johansen i Sparebanken Vestfold å tegne forsikring på gjelden, slik at ingen arvet den

 

Aktiv bank
Bankene var veldig aktiv på denne tiden og hadde både økonomiske resurser og godt med mannskap.  På bildet t.v. Her har de trukket ut på gata for en hyggelig prat med kundene og kanskje selge et bank-produkt eller to. Slike tiltak skapte nærhet til banken og deres ansatte på en helt spesiell måte for publikum.
Mange nyheter
Banken lanserte i denne tiden sitt nye;  Premier Card, en norsk konkurrent til de internasjonale betalinskortene.  Kortet var først og fremst et tilbud til forretningsfolk som hadde behov for et internasjonalt betalingskort.  Banken opplyste på den tiden at Premium Card, som var tilknyttet Visa-systemet, gir tilgang til 180.000 banker i over 165 land med over 5 millioner brukersteder.

På begynnelsen av 1990-tallet ble de forskjellige norske banksystemene samkjørt og bankene etablerte en felles, elektronisk betalingsløsning  via selskapet BankAxept AS stiftet 30. november 1991, eid av sparebankene og forretningsbankene i fellesskap og som gjorde det mulig å betale med bankkort i forretninger. I dag forvaltes merkevaren BankAxept av Finans Norge.

 

Ikke bare business

I mars 1985 ble det sendt inn et  hyggelig leserbrev i lokalavisa:

Takk til Sande Sparebank (Det het egentlig Sparebanken Vestfold, men i folks bevisthet var det fortsatt Sande Sparebank som gjaldt)  ” På ny har vi fått bevis for hvilken fantastisk støttespiller Sande Sparebank er for bygdas idrettsliv.  Da HK 72 sto som teknisk arrangør for Nordisk Ungdomsmesterskap i håndball for kvinner skjedde det fatale at klokka i Sandehallen fikk fullstendig sammenbrudd 3 uker før kampene i Sande skulle gå av stabelen.  Ved hendvendelse til Sande Sparebank fikk vi beskjed om ikke å fortvile, og to dager etter kunne det monteres ny klokke til kr. 18.000,-
Takk fra HK72, Sande

Kreditkassen etablerer seg i Sande

Sparebanken NOR  fikk i 1986 konkurranse da Kredittkassen etablerte en filial av Kreditkassen i Holmestrand i Sandesenteret. 
Det var med stolthet banksjefen i Kreditkassen Holmestrand i denne tiden, Per Jan Jørgensen kunne presentere en kvinnelige leder til den nye bankfilialen i Sande, Sigrun W. Kolberg, i midten av bildet under, som fikk tittelen filialbestyrer.  Med seg hadde hun t. v. i bildet Aina Tjøme og t.h. Turid Pettersen. Dessverre varte engasjementet til Kreditkassen bare noen få år før bankkrisen slo innover landet.
Les mer om bankkrisen t.h. for bildet. 

Bankkrisen i Norge 1987 til 1992

Bankkrisen kom etter den såkalte jappetide som varte fra 1983 til 1987 og selv om det antageligvis ikke var så mange japper i Sande påvirket krisen hele bankvesenet.  Alle hadde tap og store banker mistet egenkapitalen og måtte reddes av Staten.  Bakgrunnenen, sier bl.a. Wikipedia,  må sees på bakgrunnen av at Willoch-regjeringen opphevet i 1984 det såkalte tilleggsreservekravet som gjennom etterkrigstiden hadde satt begrensninger på utlån, dette ble kalt “frisleppet”.  Det ble stor vekst i norsk økonomi, og lånefinansiert konsum og investeringer økte.  Bankene ekspanderte og etablerte filialer.  Da oljeprisen falt i 1985 – 86 ble det børskrakk og en generell konjunkturnedgang.  Boligprisene falt med 30 % fra 1987 til 1993, prisene på kontorlokaler ble halvert.  Dette var ingen god tid for bankene, eller for folk flest kan man si.

Sande Sparebank utvider
Tidlig i 1987 startet banken med utvidelse av lokalene sine i Bankbygget,  som det ble kalt.  Samtidig ble det foretatt  en stor ominnredning av lokalene. Her skulle mer moderne metoder tas i bruk.  Bort med den gamle skranken  og inn med ekspedisjonsgrupper for kunderådgivere.  For å få plass til dette måtte endel av funksjonene flyttes opp i annen etasje.  Her ble det også bygget en moderne kantine.  Også i kjelleren ble det utvidet med bedre plass til arkivering og flere bankbokser, totalt 500.  Inngangen fra gateplan ble også bygget om for funksjonshemmede.  Bankbygget fikk også en slags glassveranda som stakk ut fra  annenetasje.

Åpning av den nyoppussede banken
16. november 1987 kunne banken åpne første etasje for publikum.  Da hadde ekspedisjonen vært i annen etasje en stund og alle følte en lettelse over at oppussingsarbeidet gikk mot slutten.

Banken framsto nå som ny og moderne, men det var ikke bare interiør og lokaler som var nytt.  Banken hadde også fått nytt EDB-utstyr, ny minibank og ny bankgiroautomat.

Banken kommer tilbake

Etter en skikkelig oppvask i næringen med nedskriving av aksjekapital var det “back in business” for bankene igjen. 

1990 hadde banken i Sande  hele 10 ansatte. Se bildet t.h. foran f.v. Astrid Hvidsten, Gun Benterud, banksjef Aril Bergli Olsen, Tove Kolstad og Aud Huseby Borge. Bakre rekke f.v. Tore Dybfest, Arnfinn Johansen, Britt Steen Jensen, Gunnar Wam og Jan Sundby Ekeberg.

Gjensidig NOR i Sande med fullt lag

En perioden hadde også banken forsikringsfolk og eiendomsmeklere innenfor veggene og kunne dermed tilby disse tjenestene lokalt. Dette etter sammenslutningen mellom Sparebanken NOR og Gjensidige

Ny bank, oktober 2016

Etter ovenstående ble skrevet er det etablert en ny bank i Sande i de samme lokalene som DnB var, nemlig Sparebanken Øst.

Del dette: