Velg en side

Sande Golfklubb

Tekst og foto;  Anders Aaserud

Sande Golfklubb ble stiftet i 1998 og åpnet året etter en 6 hulls bane med senter på Gran gård i Østbygda, eller Gran søndre, som det heter på kartspråket.   Klubbhus ble etablert i den gamle møkkakjelleren i låven som fikk en grundig oppussing før det ble tatt i bruk.  Golfklubben opplevde en eventyrlig start som i stor grad skyltes entusiastiske mennesker som hadde golf nærmest som lidenskap.  Banen må være historisk i landssammenheng med en kostnad som lå lang under det vanlige for slike anlegg, mye på grunn av massivt med dugnastimer fra medlemmene.  I løpet av noen hektiske sommermåneder i 1999 ble banen ferdig.  Totalt hadde anlegget kostet 300.000,- inklusiv leie av arealet og et vanningsanlegg på 14 punkter.  Dette må være norgesrekord. Vanligvis snakker man i mange-millionersklasse når det gjaldt golfbaner og det er sagt at kostnadene er en million pr hull som vanlig prisanslag.

Bildet over viser litt av låven hvor klubbhuset lå.  Rett utenfor var det en ganske stor gruset plass med sittebenker  og oppslagstavler som gjorde at dette ble en populær møteplassen for medlemmene.   Rett nedenfor ble det anlagt en flott drivingrange som helte svakt nedover og en fikk en god oversikt over ballbanen.

Stor aktivitet og medlemmene strømmet til

Det var stor aktivitet i den spede begynnelsen og det ble arrangert kurs i teori og praksis slik at man kunne skilte med det magiske grønne kortet og entre banen.  Det ble tidlig arrangert konkurranser og deltagelsen var stor.  Det var en uttalt politikk at dette skulle være en folkesport og for alle.

Det klipte grønne arealet nedenfor låven og helt ut til høyre i bildet,  var banen de første årene, en vaskekte golfbane etablert av en håndfull etusiaster for en brøkdel av hva som var vanlig kostnad for en golfbane.

Her er endel av styret den første tiden; f.v. Mette Kløvstad, Arild Johansen, Turid Gran, Eldar Solum og Gunnar Pettersen.  Foran seg har de et klenodium av en fairway-klipper, med 3 meters klippebredde.

Reodor Felgen må ha vært med laget for det var mange orginale løsninger de første årene.  Her hekter en av golfgründerne, Eldar Solum, balloppsamleren på den røde Gråtassen de hadde den første tiden.

Bildet t.v. Sosial møteplass mellom slagene. Bildet over; Ordfører er med på åpningen av golfbanen og får kyndig veiledning av en av golfgründerne, Eldar Solum. 

Lav medlemkontingent, stor medlemsmasse

Medlemstallet  økte fra 150 det første året til svimlende 1650 på noen få år og  pengene strømmet inn. Med 2,2 millioner i omsetning i 2001 og en helt utrolig likviditet gikk det ikke lang tid før man ønsket å utvide til 18 hull.  Styret ble satt til å saumfare egnede golfbaneområder i Sande og etterhvert ble det tre områder som skulle utredes.  Undertegnede var over Sande med helikopter i september 2002 og fotograferte områdene fra oven.

Områdene som ble utredet var:  Sando, Dalsrudåsen og eksisterende bane i Østbygda. Bildet t.h. viser Østbygdabanen, eller Granbanen som den ble kalt.  Bildene under er fra venstre, Dalsrudåsen-alternativet og til høyre Sando.  De hvite strekene indikerer hvor banen eventuelt ville ligge og er ikke helt i overenstemmelse med hvordan det ble, men bildene illustrer godt hvilke araler vi snakker om når det gjelder en 18 hulls golfbane.  Gran-Ruud-alternativet fikk flertall  på årsmøte i Sande Golfklubb tidlig i 2003, etter solid utredning av Per Kartnes og Paal Midtvaage på alle de tre mulige banene.  Planene ble så sendt Sande kommune som skal gi sin anbefaling til fylkesmannen som tar den endelige avgjørelsen. Utredningsarbeidet skulle så ta ca et år.

Golf er en sosial sport
Golf er i høyeste grad en sosial sport og ved siden av det sportslige, som kan være alvorlig nok, er det samvær og fellesskap som preger Sande Golfklubb.  Bildet t.h. Her er endel deltakere samlet etter konkurransen. Bildet under; Etterhvert ble det mange medlemmer i den folkelige golfklubben. 

Fra 18 til 9 hull

Optimismen var stor og det ble satt i sving en enorm dugnadsperiode. Ønsket var en 18 hulls bane.  Jernbaneverket  lovet å gi klubben to eller flere jernbanebruer som nå var blitt overflødig etter at jernbanen flyttet trasseen 200 meter lengre vest, snakk om gjenbruk! Det ble bygget to bruer over Bremsa, som elva faktisk heter og den går så og si tvers gjennom banen og skaper spennende slag der man må slå over elva.   Nå ble det ikke 18 men kun 9 hull.  Opprinnelig var det 6 hull som ble etablert i 1998. I 2005 åpnet 3 nye hull, og høsten 2009 åpnet 4 nye hull på vestsiden av Sandeelva  mens 4 gamle hull på østsiden ble nedlagt  da leieavtale var gått ut.

Her kjører en meget sentral person i Sande golfklubb, Per Kartnes over den nye brua som binder golfbanen, nå på to sider av elva, sammen.

 

2,7 mill i spillemidler

I juni 2009 ble det klart at Vestfolds Fylkeskommune hadde besluttet å tildele Sande Golfklubb hele 2,7 millioner kroner i spillemidler etter innstilling fra Sande kommune og idrettsrådet.  Dermed var det klart for ferdigstillelse av bane og klubbhus på Holsrud. Golfklubben regnet nå med å kunne presentere den nye banen i begynnelsen av mai i 2010.

Baneåpning
En solrik og fin søndag 27. juni 2010 ble den nye banene offesielt åpnet, nå med innkjøring fra Gamle Sørlandske, med andre ord, på elvas vestside.   Her var også den nye drivingrangen lagt og nytt klubbhuset etablert.  Bildet t.v. Her er kjernen i dugnadsgjengen som har stått på og fått til en flott golfbane. 

Rimelig bane

Sande golfklubb er tuftet på dugnad og da de åpnet Gran-banen vakte det oppsikt over å kunne åpne en 6 hulls bane for bare 300.000 og  selvsagt; “ørtentusen” dugnadstimer.  Denne nye banen var også dugnadsbassert og kostet langt mindre enn de mer “proffe” anleggene rundt om i landet hvor medlemsprisen er deretter.

72 slags bane

Banen er på 9 hull og drøye 2600 meter, går man 18 hull blir det 5200 meter i kupert og variert terreng. 

Bildet t..v. Banen ble åpnet av golfveteran og mangeårig “grønt kort” instruktør, Reidar Henriksen, som karakteriserte banen som middels vanskelig. 

Golfbanen har flyttet og forandret banen.

Etter ovenstående tekst ble skrevet er golfklubben flyttet til andre siden av elva, med klubbhuset i låven på Holsrud gård, som ligger ved gamle sørlandske.  Utslagspunktet og sluttgangen på 9 hull ligger også her.

Del dette: