Velg en side

Lokalsamfunnet Sande

Nyheter blir etterhvert til historie, først nær historie. Slik vi definerer det her i denne nettsiden er det de siste tiårene, nærmere bestemt fra tidlig i 1980-årene og framover.

Få tettsteder har vel opplevd større omveltninger enn Sande i løpet av de siste ti-årene.  Ny E18, ny jernbanelinje med dobbeltspor. Nytt torg i sentrum med helt ny infrastruktur.

Bildet er fra  er fra juni 2004 da det nye torget ble åpnet med brask og bram,  konsert og taler. Dette var en begivenhet som samlet enormt mange mennesker og fylte torget og sentrum som vi aldri har sett det. Det ble en ekte folkefest.

 

 

Sandes utvikling

Med nær historie menes det her de siste ti-årene, fra tidlig på 1980-tallet og fram til i dag.
Les mer…

Sande sentrum

Fra 1980-årene og fram til 2005.  Les mer!

Fra 2006 og framover. Les mer!

Ny kommune

Kommunesammenslåingen  med Hof, Holmestrand og Sande ble ikke helt som ventet.
Les mer…

Sandebukta

Sandebukta har en av Vestfolds lengste kyststrekninger.
Les mer…

Langøya

Langøya  ligger smidt i Sandebukta og berører lokalsamfunnet vårt i stor grad
Les mer…

Kirken

Kirken og Prestegården er to sentrale institusjoner med lang, lang historie.
Les mer…

Faktatall

Faktatall handler om areal og folktall m-m-
Les mer…

NJB

I løpet av få år er det bygget en liten by på den gamle SPM tomten
Les mer…

Samferdsel

To giganstiske sam-ferdselsprosjekter preget Sande i flere år, først var det ille, så ble det veldig bra.
Les mer

Veg

Trafikken gjennom Sande var i ti-år en stor belastning for de som bodde her.  Endelig ble det en løsning.
Les mer

Jernbane

Det varte og det rakk, men endelig kunne nye Sande stasjon åpne for publikum og dobbelt-spor.
Les mer

Busstilbudet er i dag veldig bra, men det vært tider da det kaos.
Les mer

Bildegallerier

Se Sande fra lufta og fra bakken.  Mange forskjellige vinklinger av bygda ser i Bildegallerier
Les mer...

Del dette: