Velg en side

Kommunesammenslåingen

I kommunestyremøte den 1. juli 2016 ble det bestemt at Sande kommune skal slå seg sammen med Holmestrand og Hof kommune.  Dette etter folkeavstemming der et flertall av de som stemte ja til en kommunesammenslåing ønsket seg til Drammen/ Svelvik, 1495 stemmer mot 1198 til Holmestrand/Hof. Av de som stemte nei, ville 990 sekundært til Holmestrand/ Hof, mens bare 288 sekundært ønsker seg til Buskerud­alternativet.  

Dermed ble det flertall for alternativet Holmestrand/Hof.  Hva den nye kommunen skal hete er usikkert, men det er et forslag med historisk sus på bordet;  Nordre Jarlsberg.  Desverre ble ikke dette resultatet.  Etter en lang og veldig kronglete prossess ble navnet på den nye kommunen; Holmestrand !  Les mer om navne-valget under.

Stemningen var god i forkant av sammenslåingen.  “Det eneste jeg forlanger er gjensidighet”, sa ordfører i Holmestrand den gangen, Alf Johan Svele, på et folkemøte i Sande gamle kommunelokale.

Etter sammenslåingen var et faktum og godkjent i departemenet ble imidlertid tonen en annen. Det ble et voldsom engasjement om det viktige nye navnet på kommunen med tre tidligere selvstendige kommuner, om kommunevåpenet, om hvor administrasjonen skulle være, om Sandes dårlig økonomi, om lensmannskontoret, om alt.  Det overrasket mange i Sande at man fra Holmestrand kunne gå så hardt ut. 

Nå har ikke tonen mellom Sande og Holmestrand  alltid vært så god.  Mange husker kanskje fra 1993 da traseevalget på ny E18 og ny dobbeltsporet jernbane skulle tas.
Sande Avis skrev i 1993 om “krefter i Holmestrand” som gikk hardt inn for den såkalte NSB-linja, eller alternativ 5 på planleggingskartet. Trasseen vil bli på mellom 60 og 100 meter bred!  Motstandere av Kombinasjonslinjen fikk også med seg, av alle,  Naturvernforbundet (!), politikere og næringslivsfolk i Holmestrand.  “Fylkesutvalget har bommet i E18saken”, “E18 fort og Gæli” og lignende uttalelser.  For de som hadde fulgt saken i mange år falt slike uttalelser underlig, og litt overraskende agressivt.  Les mer om de store  samferdselsprosjektene her. 

Da Sande fikk 25 millioner fra Staten som vert for to bomstasjoner kunne ikke ordfører i Holmestrand den gangen, Olaf Brastad, skjønne hvorfor det? – De får jo kjøre gratis gjennom bommene, sa han.   “God gammeldags misunnelse sa ordfører den gangen, Karl Einar Haslestad.

Faksimile fra Sande Avis; So far, so good.  Dessverre stivnet smilene etterhvert.

Voldsomt engasjement i lokal-avisen som viser hvor viktig den lille lokale avisa faktisk er.

Skjelden, eller aldri har det vel vært større engasjemnet for politisk diskusjon og meningsbryting enn foran dette valget om kommunesammenslåing.
I tekstblokkene under her har vi tatt bruddstykker fra debatten som raste i 2015 og 2016, og “kopiert og limt” inn fra Sande Avis sitt digitale arkiv. Notisene hver for seg skal gi mening, men noen av notisene har vi lenket til hovedartikkelen. For å komme inn på arkivet og lese hele artikkelen må man være abonnent.  Det er heller ikke alltid at dette går, så det sikreste er å gå tilbake til arkivet og velge seg ut avisa det gjelder.

SA 18. juni 2015/Vil stå alene  
– I media blir framstilt som om det ikke er noe valg, sier Lars R. Lund, som sammen med flere har startet en underskriftskampanje for å beholde Sande som egen kommune. – Det blir framstilt slik at det dersom man ikke slår seg sammen vil man «straffes» økonomisk. I tilfelle så må det være mange kommuner som skal «straffes». Det er foreløpig bare noen ganske få kommuner (23?) som har valgt frivillig å gå sammen med andre, sier Lund.
Les mer i Sande Avis her. 

SA 6. aug. 2015; Små kommuner bedre  -Hvorfor er det slik at innbyggerne synes små kommuner er bedre enn store på det som betyr mest? Og: Hvorfor er det slik at denne kunnskapen totalt oversees av lokalpolitikere, rådmenn og media – som tror på at det blir bedre jo større du er?Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har på nytt gjennomført en innbyggerundersøkelse, slik de gjorde i 2010 og 2013. Dette sa  Heming Olaussen, kommunestyrerepresentant Re SV

SA 27. ag. 2015 v/Knut Evensen:
Kommunereformen  Best på egenhånd?  Jeg hadde egentlig bestemt meg for å stemme for tilslutning til Drammen på valgdagen, men nå tror jeg at jeg prinsipielt kommer til å stemme for at Sande skal fortsette som egen kommune. Årsaken er flere, men i all hovedsak skyldes min meningsendring at det stadig vekk er uklart hva initiativtagerne – regjeringen – vil med kommunereformen – utover å endre kommunegrensene. Floskelen om mer “robuste” kommuner synes helt uten innhold. Les mer her. 

 

SA 27. aug. Presset øker mot Sande.  – Selv om Sandes befolkning stemmer nei til sammenslåing, vil det trolig bli en sammenslåing av andre kommuner i nordfylket. Dermed øker presset på Sande-sokningene foran folkeavstemningen.
Hva hvis nei?  Hovedtillitsvalgt Fred Nordseth ville vite hva som blir konsekvensen hvis det blir nei i folkeavstemningene i Re og Sande.   – Da vil vi i Hof og Holmestrand slå oss sammen, sa Hof-ordfører Ragnar Lindås, som fikk støtte av Svele på det. Sande-ordfører Karl Einar Haslestad (Ap) ga uttrykk for at Olaussens sentrums-bekymring ikke var en han delte. – Jeg er ikke opptatt av hvor kommune-administrasjonen befinner seg. For folk flest betyr ikke det så mye. Les mer.

SA 27. aug.  Ønsker flersenter-kommune i Vestfold
Ønsker flersenter-kommune i Vestfold
Sp´s førstekandidater med Per Harald Agerup fra Holmestrand, Thorvald Hillestad fra Re, Anne Nordby Skarstad fra Hof og Tove Ødeskaug fra Sande er alle enige om at et 4K-samarbeide med flersenter-kommune er det beste alternativ ved eventuell kommunesammenslåing.  De har snakket sammen og legger fram forslag om flersenter-kommune. Begrepet gir en desentralisert løsning som er i tråd med Sp´s grunnholdning, en slik kommune vil være ganske unik i Norge.

Lesa mer her. 

SA 17. sept. 2015: Sande blir stående alene
Et flertall på 52,91 mot 47,09 prosent stemte for at Sande skal fortsette som før, og ikke slå seg sammen med noen. Leder Lars Robert Lund i «Ja til Sande som egen kommune» er strålende fornøyd. – Dette er en gledens dag. Det kan vel hende de politiske partiene ikke har vært i takt med folket. Dette minner om EU-kampen, sier han. 52,91 prosent av dem som deltok i folkeavstemningen sa nei til sammenslåing og vil ha Sande som selvstendig kommune. 47,09 prosent stemte for sammenslåing.
Les mer her. 

SA 12. nov. – Kan bli krevende
Rådmann Olav Grande legger fram en utredning der innbyggerne sa nei til kommunesammenslåing. Saken skal behandles av formannskapet 25. november. 
«Innbyggernes råd i folke-avstemningen er at Sande bør fortsette som egen kommune. Hvis det må velges mellom sør og nord er det et lite flertall for å gå sørover. Rådmannens syn er at kommunestyret bør respektere folkeavstemmingsresultatet. Følgelig er resultatet av retningsvalget ikke relevant for den beslutning kommunestyret skal fatte. – Allikeel, å bli stående som liten kommune alene kan bli krevende, er konklusjon. Les mer.

SA 17. des. 2015:  Vestfold, Telemark, Buskerud kan bli et fylke
Allerede i 2020 kan de første nye regionene være en realitet. Buskerud, Telemark og Vestfold skal nå utrede om de bør slå seg sammen. At kommunereformen er i full gang har de fleste fått med seg. I Vestfold er Stokke, Andebu og Sandefjord (SAS) den første sammenslåingen i reformen. Snart blir Vestfolds 14 kommuner til åtte – uten TNT.  Mindre kjent er det kanskje at kommunalminister Jan Tore Sanner (H) også har oppfordret alle landets fylker til å ta «en naboprat» med fylkene rundt seg. Målet er å skape nye regioner.  Les mer her. 

SA/18. februar 2016/Lena Malnes/Hva skjer med Sande?

Fylkesmann Erling Lae ber om svar i forbindelse med kommunereformen. Saken skal opp på det neste kommunestyremøtet.
– Blir det en ny folkeavstemning?
– Jeg ser ikke for meg det. Vi har allerede en folkeavstemning som ga ønsket retning. Men mange ønsker nok å ta opp debatten igjen, sier Weggesrud, som mener rammene rundt ikke har endret seg.  – Det som er nytt, er at regjeringen nå innfører tvang. – Vi har fokus på å videreutvikle kommunen. Dette blir litt støy på linja, men vi må forholde oss til regjeringen. Les mer. 

SA/17. mars 2016 /Leder/Hege F. Dahle. – Legger press på Sande

Det nye inntektssystemet har skapt hodebry for mange kommuner og Elin Weggesrud føler at Sande kommune tvinges til sammenslåing, med økonomiske virkemidler. Hun mener regjeringen og  Jan Tore Sanner viser at reformen ikke er frivillig, og at spillereglene endres underveis. Hun kaller det «feigt» og «uærlig» i et intervju med Klassekampen. Hva skjer videre nå? Det er usikkert og vanskelig å forutse.

Kommunesammenslåingsde-batten er ikke død. Det er viktig å være årvåken i denne prosessen!
Les mer.

SA/14. april 2016/Leder/Hege F.Dahle.
– Vil de endre mening?
Kommunalminister Jan Tore Sanner og fylkesmann Erling Lae har henvendt seg til Sande kommune og bedt politikerne om å ta opp tråden om kommunesammenslåing. Riset bak speilet er mulige endrede forutsetninger med nytt inntektssystem. Rådmannen legger fram et forslag til vedtak der han regelrett ber politikerne i Sande om å endre mening – noe som eventuelt betyr at de må bryte sitt løfte ovenfor velgerne og innbyggerne.
Saken skal opp til behandling i et ekstraordinært kommune-styremøte 20. april. Les mer her. 

 

SA 21. april/Tore Shetelig
Folkets stemme gjelder fortsatt
– Vi kan ikke hoppe bukk over folkeavstemningen som viste at innbyggerne var imot å slå seg sammen med noen andre, sier ordfører Elin Weggesrud.
Sande holdt onsdag kveld ekstraordinært kommunestyremøte – etter pålegg fra fylkesmann Erling Lae.
Han har bedt Sande kommune om å tenke seg om igjen etter at bygda nesten er den eneste i Vestfold som ikke har funnet seg noen makker. – Vi må respektere velgerne, sier Elin Weggesrud til Drammens Tidende.
– Sandesokningene ville stå alene, og etter det har vi hatt spøkelset som heter fylkesmannen på nakken, avsluttet Weggesrud. Les mer her.

SA 21. april 2016/Svein I. Pedersen .
Kom med informasjon og invitasjon
Ordførerduoen Mette Måge Olsen (Ap) fra Hof og Alf Johan Svele (H) fra Holmestrand møtte onsdag i forrige uke ordfører og gruppeledere i Sande kommune for å orientere om sammenslåingen. – Vi respekterer selvsagt valgresultatet i Sande, men ønsker diskusjon i Sande velkommen, jeg innrømmer at det var en nedtur at Sande og Re ville stå for seg selv, sa Svele.

Det var ingen tvil om at både Holmestrand og Hof var på frierføtter. Selv synes de at de fortsatt er for små og ønsker seg enda en kommune for å stå bedre styrket. Les mer her. 

SA 28. april 2016/Hege F.Dahle.
Ap og Sp snudde. Det blir folkeavstemning.
Onsdag kveld ble 24 av 25 kommunestyremedlemmer enige om at det skal avholdes ny folkeavstemning i Sande. Det skal også igangsettes forhandlinger med Drammen, Svelvik og Hurum samt Hof og Holmestrand.

Ap og Sp la frem et forslag som var delt i to. Første punkt var at de skulle følge folkeavstemningen. Punkt to omhandlet en anbefaling til fylkesmann Erling Lae, og da ville de foreslå å anbefale Holmestrand og Hof som ønsket alternativ – som de mente var i tråd med den første folkeavstemningen.

Les mer her. 

SA 28. april 2016/Lena Malnes
Bjølgerud på vippen
May Jorun Bjølgerud, representant for Bygdelista, fikk en avgjørende rolle i det ekstraordinære kommunestyremøtet.
Ap og Sp la fram et todelt forslag, om å følge folkeavstemningen, og stå alene, men samtidig gi en anbefaling om å lytte til det knappe flertallet i retningsvalget, og anbefale sør-alternativet dersom fylkesmannen likevel ville foreslå en sammenslåing for Sande.… Så endte det altså med at både Tove Ødeskaug (Sp) og Claes Gilljam (Ap) også stilte seg bak forslaget til Venstre, Høyre og Frp om ny folkeavstemning og nye utredninger.
– At det valgte å gjøre det, synes jeg er flott, sier Bjølgerud. Les mer her. 

SA 4. mai 2016/Hege F.Dahle./Leder
Debatten om kommune-sammenslåing er på ny i gang for fullt.
Deltagerne er for det meste politikere og tilhengere av de forskjellige partiene. Folk flest har uteblitt, enn så lenge. Vi ser konturene av en debatt der egne tolkninger av innhold og raske konklusjoner brukt som faktum blir tydelige. Litt betenkelig og ganske skummelt. For en ting var alle politikerne enige om under behandlingen i det ekstraordinære kommunestyret, nemlig å få ut nok og riktig informasjon til folket.
Les mer her. 

 

 

SA./4, mai Hege F.Dahle. frown
Skal i samtale sørover
Holmestrands ordfører Alf Johan Svele (H) mener at Holmestrand og Hof har svart opp spørsmålene fra Sande kommune i sin mulighetsstudie.

I sitt svarbrev til Sande kommune har Holmestrand og Hof svart følgende: «Vi ser for oss at Sande kommune først velger hvilken kommune de vil danne ny kommune sammen med. Og videre:
Hjertelig velkommen til et samarbeid om å skape flersenterkommune», står det i svarbrevet fra Holmestrand og Hof kommuner. Les mer her. 

SA 16. juni 2016 /Lars Ivar Hordnes.
Siste folkemøte før valget
Alle de politiske partiene i Sande synes enige om at eiendomsskatten vil bestå eller øke hvis ikke Sande slår seg sammen med andre kommuner.  Fortsatt eiendomsskatt ved alenegang.
Forrige onsdags folkemøte i Menighetshuset i Sande var ikke like godt besøkt som møtet uka før. Oppmøtet var likevel bra, det var få ledige stoler.
Partiene deltUnder onsdagens folkemøte skulle lokalpolitikerne si sitt om hvordan de ser på situasjonen foran folkeavstemningen, som finner sted i dag. Les mer her. 

SA 23. juni 2016/Lars Ivar Hordnes
Tilbake til flersenter-modellen
– Det er veldig bra med så stor oppslutning som 57 prosent om valget i Sande. Det sier Holmestrands ordfører Alf Johan Svele (H).  Han ser for seg at det skal mye til at kommunestyret i Sande kan se bort fra en folkeavstemning med såpass bra oppslutning når en endelig beslutning skal tas i kommunestyret .
Litt ut i artikkelen spør journalisten;  Navnet?  – Hvis kommunestyret i Sande sier ja, tror Svele at de tre kommunene først kan være ferdig sammenslåtte i 2020. Navnevalget er blant de tingen vi ikke kan si noe om nå. Les mer her. 

SA 23. juni 2016/Her er resultatene fra avstemningen
Det ble avgitt 4234 godkjente stemmer. Det utgjør 57 % av de stemmeberettigede.
På spørsmålet «Skal Sande kommune slå seg sammen med andre kommuner?» har 1461 svart NEI og 2701 svart JA, 72 stemmer var blanke.
Det gir 63,8 % for JA, 34,5% for NEI og 1,7 % for Blank.
På spørsmål 2 «Om Sande skal slå seg sammen med andre kommuner, i hvilken retning ønsker du at vi skal gå?» fordeler svarene seg slik:
Holmestrand/Hof 2 227
Drammen/Svelvik 1 810
Blank 197
Les mer her. 

Historisk vedtak i kommunestyret, ja til ny kommune med Holmestrand og Hof. 

Selv om det i påfølgende kommunestyret var mye kritikk av tolkningen av folkeavstemmingen ble sammenslåingen med Holmestrand og Hof et faktum.  Sande var ikke lengre egen kommune, men en tredjedel av en ny kommune etter en smertefull prosess hvor det har vært mye indre stridigheter internt i det siste kommunestyret i Sande kommune. Ordføreren gjennom denne vanskelig tida, Elin Weggesrud Gran, har stått i stormen på en imponerende måte mot oposisjonen.

 Nå skulle altså en ny epoke starte.  Den 19. september var samtlig representanter invitert til et møte hvor de skulle prøve å lande et navn på den nye kommunen.  – Så enkelt skulle det ikke være, skrev Hege Frostad Dahle i Sande Avis den 22. september.   – Det var ingenting mer om navnet, men de behandler antall representanter i det nye kommunestyret:  55 representanter fordelt slik;  Hlmstrd 24 representanter, Sande med 21 og Hof med 10.

 

Sandes kommunevåpen fram til 2020.

Redaktør den gangen, Frostad Dahle spurte også i artikkel i samme avis;

Taktisk møte før forhandlingene?
Sindre Stang (H), Jan Fredrik Vogt (FRP) og Ben Rune Kulleseid (H) kom en time før sine delegasjoner for å delta i et møte med Alf Johan Svele i Holmestrand.
Ordførerne Mette Måge Olsen og Elin Weggesrud samt Mette Kalve (Ap) reagerte på utspillet. – Jeg har ikke fått noe ny informasjon i helgen. Har du fått annen informasjon en oss, spurte Mette Kalve. Mette Måge Olsen lurte også på hvilken informasjon Stang hadde fått som resulterte i at han gikk bort fra 2018 alternativet. De insinuerte på en forsiktig måte at de trodde det hadde vært møtevirksomhet mellom de borgerlige partiene.

——————————————————————————En kunne som leser av lokalavisa spørre seg, klatret FrP´s Vogt og Høyres  Stang opp i lomma på Svele ved første møtet?

Faksimile fra Sande Avis 22. september.  Foto Hege Frostad Dahle
En time før møte med de andre representantene stillte Sande Høyres Sindre Stang og FrP´s opp  for å møte Svele, men bedyret at det ikke var et strategisk møte.  Det bare så sånn ut for alle de andre. Var dette et forvarsel på hvordan samarbeidet skulle gå framover.

Nytt kommunenavn – det ble flertall for Nordre Jarlsberg, men, nei da …

 Den første bøygen ble nytt kommunenavn.  Det hadde i forkant vært et voldsom engasjement, med uttallige leserinnlegg i Sande Avis og på Facebook.  På Facebook var tonen en annen enn i avisa, her var det rett fra levra.
Det ble foretatt en spørreundersøkelse hvor 600 fra Sande, 600 fra Holmestrand og 400 fra Hof.  Resultatet ble et ganske overbevisene flertall for Nord Jarlsberg.  Se illustrasjonen med forskjellige diagram. Nord Jarlsberg fikk 736 stemmer, Holmestrand, altså navneforslaget for ny kommune fikk 618, vet ikke fikk 216.  Nord Jarlsberg fikk 46% av stemmene, Holmestrand fikk 39% og vet ikke, 15%.  Fagfolk på stedsnavn, i dette tilfelle professor i navneforskning ved Universitetet i Oslo, Tom Schmidt, ba kommuner som slo seg sammen om å velge et historisk navn som har en viss betydning i regionen.
Også lokale historikere som Fred Norberg, insistert på Nord Jarlsberg. De fleste innleggen var ja til Nord Jarlsberg.  Argumentene var saklig framlagt og gikk på at når det var tre kommuner som skulle slås sammen, måtte man ha nytt navn.  Argumentne fra Holmestrand var ofte at det var “naturlig” at det ble Holmestrand som nytt kommunenavn.
Grunnen til at navnet  tilslutt ble Holmestrand var at Holmestrand det året hadde marginalt flere innbyggere enn Sande og da måtte tallene vektes, med det innleide byret om spørreundersøkelsen.  Selv med vektingen ble det ikke et overbevisende fleretall for Holmestrand, så det ble Sveles partifelle, minister, Høyres Monica Mæland, som til slutt avgjorde det hele med Holmestrand – Da vet jeg i allfall hvor det er, var argumentet. 

Ble vi lurt?  Jeg tror mange føler seg lurt i  denne prosessen.  Hvorfor ble det vektet i den grad det ble? Det ble ikke lagt fram noe regler som rettferdiggjorde dette.  Gamle Holmestrand var dessuten marginalt større enn Sande da valget ble gjort.  I dag er Sande sannsynlig større enn gamle Holmestrand.  Og hvorfor gikk statsråden i mot fagfolk, når de unisont anbefalte å velge et felles historisk navn?
Jeg tror ikke det ble brukt Regjeringens “Veileder til lokale rådgivende folkeavstemninger her.

 

Faksimile fra Sande Avis.

Faksimile fra Sande Avis.

 

Del dette: