Velg en side

Allemanns-
retten

Våren 2020 skulle “alle” på tur,  det ble nærmest en folkebevegelse. Mange vil fortsette å søke naturopplevelser i skog og mark, da er det kanskje lurt å lære seg litt om Allemannsretten.  Retten som gir oss fantastiske muligheter til å oppleve og bruke naturen, men også begrensninger som vi plikter å ta hensyn til. 

Bildet over viser utsikten fra Vestfjellet i Hof,  den høyeste toppen i Vestfold.  Skibergfjellet ligger like i nærheten og er noen centimetere lavere.

Allemannsretten er inngangsbilletten til naturen i Norge. Det er den som lar oss blant annet gå, jogge, sykle, telte og bade nesten hvor som helst i utmark. Allemannsretten gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier.
Vi kan høste bær, sopp, urter og skjell til eget bruk og fiske i saltvann. Også seiling, padling og andre vannaktiviteter er inkludert i allemannsretten, ifølge organisasjonen, Norsk Friluftsliv. Retten er nedfelt i friluftsloven, og Miljødirektoratet som forvalter loven har en egen nettside med detaljer i loven.  Les mer om den her;  https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M84/M84.pdf

Wikipedia sier at selv om utøvelse av allemannsrett har lange tradisjoner i Norge og i de fleste skandinaviske land, er det ikke et særegent norsk eller skandinavisk fenomen. En rekke andre nasjoner, som Østerrike, Sveits, Tyskland og England har allemannsrett eller elementer av denne i sitt rettssystem. I land uten allemannsrett er det vanligvis områder i statlig eller kommunalt eierskap hvor du kan gå fritt, for eksempel nasjonalparker. Disse er primært lokalisert i tynt befolkede områder.

Både Den Norske turisforening og Norsk Friluftsliv har egne nettsider som handler om allemannsretten:
https://www.dnt.no/allemannsretten   og  
https://norskfriluftsliv.no/hva-er-allemannsretten/

To begreper som ofte omtales i allemannsretten, og som er viktige å forstå, er innmark og utmark. Enkelt forklart er innmark områder som gårdsplasser, hustomter, dyrket mark og liknende areal hvor allmenn ferdsel vil være til bry for eier av grunnen. Utmark kan forklares som alt som ikke er innmark. I praksis vil det si skog, fjell, myr og kystområder, som utgjør mesteparten av landet.  Kilde; Norsk Friluftsliv

Bor du i Nordland, Troms eller Finnmark, er det noen steder lagt ned forbud mot sanking av multer. – Sett deg derfor alltid inn i lokale bestemmelser, oppfordres det. 

Fjellet er typisk utmark og er for alle, uansett hvem som er grunneiere. Ut på tur… så lenge det skjer på hensynfull måte.

Vi kan høste bær og sopp, urter og skjell til eget bruk og fiske i saltvann. Enkelte år bugner det i skog og mark, og på fjellvidda.

Vi kan bade, padle, vindsurfe, seile, og holde på med alskens vann-aktiviteter, desverre også vann-skutere,  langs vår enormt lange kystlinje.

Sykling er blitt voldsom populært de siste årene og med rette. Det er med årene laget milevis med sykkelstier.  

Skimulighetene er mange i Norge og det imponerende hvordan den enkelte kommune og idrettslag holder løyper og traseer vedlike.

Hver årstid har sin sjarm og sine aktiviteter.  På høsten er det tur og bær og soppsanking som gjelder. 

Det er ikke lov til å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogsmark i perioden 15. april til 15. september.  På vinterstid når det er snø er det ok. 

Fiske i fjellvann krever fiskekort, i saltvann kan man fiske hele året uten kort.  Gratis!

For de som ønsker å vite mer om Allemannsretten kan gå inn på Miljødirektoratets nettside; https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/friluftsliv/allemannsretten/   KLIKK HER

Miljødepartementet har også laget en pdf-side som man kan gå inn å lese Allemannsrettet fra A til Å;
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M84/M84.pdf  KLIKK HER

Ønsker du å vite ALT om Friluftloven og fordype deg i lovteksten kan du klikke deg inn her;
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16    KLIKK HER

Del dette: