Landbruk

Sande kommune ligger i et viktig landbruksområde i Norge, med gode forutsetninger for høye avlinger og allsidig landbruksproduksjon. Interessen for økologisk produksjon er økende, og det satses på flere områder, både produksjon, omsetning og eksport.
Kilde:  Landbruksplan for Sande kommune

Landbruk Skogbruk Økologisk Gallerier
Sande kommune har gode naturgitte forhold når det gjelder landbruksproduksjon, og det drives en allsidig produksjon.
Les mer…
I Sande utgjøre totalarealet av skog og utmark ca 157.000 daa.
Les mer…
Sande har et aktivt økologisk fagmiljø som omfatter både produksjon og omsetning av økologiske varer.
Les mer…
Her finner du i tiden fremover samlinger med bilder fra årtier av Sandes historie.
Les mer…

 

Del dette: