Velg en side

Landbruket og skogbruk i Sande

Sande kommune ligger i et viktig landbruksområde i Norge, med gode forutsetninger for store avlinger og allsidig landbruksproduksjon. Interessen for økologisk produksjon er økende, og det satses på flere områder, både produksjon og engrossalg. 

Kilde:  Landbruksplan for Sande kommune

.

Landbruk

Sande kommune har gode naturgitte forhold når det gjelder landbruksproduksjon.
Les mer…

Skogbruk

I Sande utgjøre totalarealet av skog og utmark ca 157.000 daa.
Les mer…

Økologisk

Sande har et aktivt økologisk fagmiljø som omfatter både produksjon og omsetning.
Les mer…

Kjøkkenhager

For ikke så mange ti-år siden var det lang mer dyrking av grønn-saker til husholdningene.
Les mer

Frukt og bær

Det bugner av sopp, frukt og bær i skog og mark, og langs kysten. Det er bare å forsyne seg.
Les mer

Del dette: