Velg en side

Skogbruk

Produktivt skogareal i Sande er ca. 100.000 daa, hvor gran er det økonomisk viktigste treslaget. Tilveksten for skogen i Sande er på ca 24.000 m3, men kan med tiden økes til 38.000 m3.

Det er en aktiv skogbruksvirksomhet i Sande som i tillegg til skogsdrift også legger stor vekt på tilrettelegging for allmennheten, slik at innbyggerene lettere kommer seg ut i skogen og opplever naturen. Teksten er hentet fra Sande Kommunes;  Landbruksplan 2005 til 2015

Skogarealet i kommunen er fordelt på ca 240 eiendommer. Det meste av skogen i Sande er privateid. Sande kommune eier ca 16% (20.000 daa ), mens Selvik Bruk A/S alene har 17,5% (22000 daa). Ser man bort fra kommuneskogen og Selvik Bruk A/S, har de private eiendommene et gjennomsnitts skogareal på ca 330 daa.

Skogavvirkningen i 2014 var 12 156 m3.

Del dette: