Samferdsel

To gigantiske samferdselsprosjekter
Få, om noe tettsted, har gjennomgått så mye på samferdselsområdet som Sande de siste tiårene. Arbeidene med de gigantiske prosjektene som ny 18 og dobbelt jernbanetrasee har preget bygda på godt og vondt. Først på vondt, så etterhvert på godt.
Bakgrunnen for denne enorme satsingen var jo at strekningen gjennom Sande var blitt Norges mest ulykkesutsatte.  I en femårsperiode fra 1987 til 1991 ble det registrert 87 ulykker med personskade på strekningen Skoger til Bogen.

Veg
Jernbane

Buss
Trafikken gjennom Sande var i flere ti-år en stor belastning, inntil den nye traseen ble åpnet.
Les mer…
Sande kommune fikk jernbane på tampen av 18-hundretallet.
Les mer…
Busstilbudet i dag er veldig bra, men det har vært tider da det var kaos.
Les mer…

 

 

 

Del dette: