Kano- og kajakturer

Kano og kajak er blitt stadig mer populære og i Sande har vi alle muligheter til å prøve oss, på sjøen, på et av de mange ferskvann, og oppover elva.

Først og fremst er det vår lange kystlinje og rundt øyene det blir padlet.  Her det flotte forhold og man kan padle lange strekninger og samtidig være nær land, langs kystlinjen og f.eks rundt Kommerøya, eller en av de andre øyene.

Suluvannet, bildet over, er helt klart det enkleste å komme til når det gjelder ferskvann.  Her kan man kjøre bil helt fra til vannkanten og entre kanoen eller kajakken.

Å padle opp og ned Sandeelva er også en spennende opplevelse, med digre trær hengende ut på elvesidene.  Her er det også et rikt dyreliv som en kommer på nært hold med på en annen måte enn når en går tur.

I dag er det som en jungel langs elvesidene, men nå har kommune planer.  Sammen med utbyggere skal det satses på å gjøre dette store området mer tilgjengelig, med fiskeplasser og badeplasser etterhvet.

For noen år siden tok daværende rådmann Tron Bamrud initiativet til en padletur fra båtplassen, nesten nede ved elvemunningen og oppover så langt man kom.  Målet var å se på ureglemeterte utslipp og sjekke den generelle tilstande på elvebakken.

“Delegasjonen”, som besto av rådmannen, folk fra teknisk etat, politikere og lokalpressen padlet fra båtplassen og opp til golfbanen, en strekning på 3-4 km. Ved golfbanen ble det for grunt og man måtte snu, men opplevelsen var fint og det skal bli spennende å se hva kommunen og utbyggere får til.  Her er klart en resurs vi bør videreutvikle.

Del dette: