Velg en side

Kano og kajakk

Kano og kajak er blitt stadig mer populære og i Sande har vi alle muligheter til å prøve oss, på sjøen, på et av de mange ferskvann, og oppover elva.

Først og fremst er det vår lange kystlinje og rundt øyene det blir padlet, fortrinnsvis med kajakk.   Her det flotte forhold og man kan padle lange strekninger og samtidig være nær land, langs kystlinjen og f.eks padle rundt Kommerøya, eller en av de andre øyene.

Kanoen passer vel kanskje bedre på Suluvannet eller opp elva. 

 

Tekst og foto; Anders Aaserud 

Suluvannet, bildene til venstre, er helt klart det enkleste å komme til med kano, båt eller kajakk når det gjelder ferskvann.  Her kan man kjøre bil helt fra til vannkanten og entre kanoen eller kajakken og padle hele det lange vannet til ende, eller besøke en av øyene der.  Det er også flotte badeplasser langs vannet. 

Å padle opp og ned Sandeelva er også en spennende opplevelse, med digre trær hengende ut på elvesidene.  Her er det også et rikt dyreliv som en kommer på nært hold med på en annen måte enn når en går tur.

I dag er det som en “jungel” langs elvesidene, men nå har kommunen planer.  Sammen med utbyggere skal det satses på å gjøre dette store området mer tilgjengelig, med fiskeplasser og badeplasser etterhvet.

For noen år siden tok daværende rådmann Tron Bamrud initiativet til en padletur fra båtplassen, nesten nede ved elvemunningen og oppover så langt man kom.  Målet var å se på ureglemeterte utslipp og sjekke den generelle tilstanden på elvebakken.

“Delegasjonen”, som besto av rådmannen, folk fra teknisk etat, politikere og lokalpressen padlet fra båtplassen og opp til golfbanen, en strekning på 3-4 km. Ved golfbanen ble det for grunt og en måtte snu, men opplevelsen var fin og det skal bli spennende å se hva kommunen og utbyggere får til nå som området er til utredning. 

Å padle fra elvemunningen og oppover Sandeelva,  er opplevelsesrikt og en kan padle helt opp til golfbanen rett ned for Gran Gård, der går elva over til å hete Bremsa.  Her er det for grunt til å padle. 

Et parti fra Sandeelva like nedenfor Hagabrua, en skikkelig jungel som nå ser ut til å kunne bli et fint rekreasjonsomrdet for Sandebeboere. Fra vilniss til park, forhåpentligvis.

Del dette: