Velg en side

Kulturfylket Vestfold

Vestfold er Norges minste fylke, men ledende på kultur og historie med sin vikinghistorie og kunst- og kulturinstitusjoner.  Vestfold er også en populær ferie-destinasjon med en lang kystlinje og utallige badeplasser, ufattelig mange hytter, hoteller og campingplasser.

Den gamle og høyst analoge fyrlykta på Tjøme er vel selve symbolet på det eksotiske Vestfold som i høst og vinterstormer kan virke værhardt så det holder, samtidig så har dette fylket en idyllisk og gjestmild natur på vår og sommer og et kulturmangfold som få andre.  Historisk er fylket unikt med sin vikingsaga og funn som har formet vår historie.

Tønsberg, her representert ved tårnet på Slottsfellet, er en middelalderby og Norges eldste by, ifølge Snorre ble byen grunnlagt før år 872. Det var også i Tønsbergområdet at Norges mest spektakulære arkeologiske funn ble gravd fram i Slagendalen og funnstedet som heter Oseberghaugen er åpen for publikum.

Tønsberg er bykommune og administrasjonssenteret i Vestfold fylke. Hovedsetet til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er lokalisert i Tønsberg.

Tønsberg er også  den viktigste handelsbyen i fylket og har også en rekke offentlige servicefunksjoner innen tjenesteyting og administrasjon med blant Statens Park, Sykehuset i Vestfold, Sør-Øst politidistrikt, Valgdirektoratet og Direktoratet for  samfunnssikkerhet og beredskap, samt Statsforvalteren, tidligere Fylkesmannen.

 

Slottsfjellmuseet og Haugar kunstmuseum
I Tønsberg ligger også de viktigste kultur og kunstsentrene, Slottsfjell- museet som er endel  av Vestfold-museene. Her ligger også  Haugar kunstmuseum, som er dannet av Vestfold fylkeskommune og Tønsberg kommune. Kunstmuseet holder et høyt nasjonalt nivå og har hatt store og viktige utstillinger. Les mer

Nerdrum Museum åpnet den 6. april 2024
For de som har fulgt Odd Nerdrums kunst gjennom årene var dette en begivenhet. Her kan man i ro og fred vandre blant nærmere 50 av Nerdums verker og studere teknikk og innhold.
Fenomenet Odd Nerdrum har vært diskutert og kritisert og temperaturen i mediene har til tider vært høy.  Særlig i starten på karrieren på 60-tallet hvor Nerdrum presenterte sine verker i en klassisk stil, noe som “kunsteliten” den gangen ikke syntes passet inn, men som ble populær, også utenfor landets grenser og i dag regnes Nerdrum som en av verdens beste figurative malere.  Les mer her.

Vestfold er et fylke som er kjent for sin rike kulturarv og historie. Her er noen viktige punkter om kulturfylket Vestfold:

  • Vikinghistorie: Vestfold har en sterk tilknytning til vikingtiden, med arkeologiske funn som gravhauger, skipsgraver og andre kulturelle levninger fra denne epoken. Steder som Borrehaugene, en gravplass fra vikingtiden, er et betydningsfullt kulturelt og historisk sted i fylket.
  • Stavkirker og middelalderkirker: Vestfold har flere godt bevarte kirker som dateres tilbake til middelalderen. Dette inkluderer kirker som Høyjord stavkirke og Hedrum og Nøtterøy middelalderkirker, som er viktige kulturminner og arkitektoniske perler.
  • Kystkultur: Som et fylke med kystlinje, har Vestfold en sterk maritime tradisjon. Fiske, skipsfart og sjøfart har vært sentrale deler av fylkets historie og kultur gjennom århundrene.
  • Kunst og litteratur: Vestfold har fostret mange kjente kunstnere, forfattere og musikere. Blant annet var maleren Edvard Munch mye å se i Åsgårdstrand hvor han bodde store deler av året.
  • Festivaler og arrangementer: Vestfold arrangerer en rekke kulturelle festivaler og arrangementer året rundt, inkludert musikkfestivaler, teaterforestillinger, kunstutstillinger og litteraturarrangementer.
  • Matkultur: Matkulturen i Vestfold er preget av både sjømat og lokale mattradisjoner. Fersk fisk og skalldyr er en viktig del av det lokale kostholdet, og det arrangeres også matfestivaler som fremhever regionens kulinariske arv.
  • Alt i alt er Vestfold et fylke rikt på kultur, historie og naturskjønnhet, og det tiltrekker seg både turister og kunstnere som er interessert i å utforske og oppleve dette mangfoldige kulturlandskapet.

Vestfold er også  hjemstedet til mange spennende kulturelle arrangementer gjennom året. Her er noen av de mest populære:

  • Vikingmarkedet i Horten/Borre: Dette arrangementet tar besøkende tilbake til vikingtiden og finner sted ved Borrehaugene, et betydningsfullt arkeologisk område i Vestfold. Vikingmarkedet inkluderer levende historieopptredener, håndverksdemonstrasjoner, vikingkampdemonstrasjoner, musikk, mat og drikke. Det er en flott mulighet for besøkende å lære mer om vikingkulturen og historien i området.
  • Middelalderfestivalen i Tønsberg: Denne festivalen feirer middelalderen og dens kulturelle arv. Besøkende kan oppleve levende historie, middelaldermarked med håndverk og mat, musikalske forestillinger, teateroppsetninger og turneringer inspirert av middelalderens ridderkultur. Festivalen skaper en atmosfære av den historiske perioden og gir en unik opplevelse for alle som deltar.
  • Kunstarrangementet i Stavern: Stavern, en sjarmerende kystby i Vestfold, er kjent for sitt kunstnermiljø og årlige kunstarrangementer. Kunstnere fra inn- og utland presenterer sine verk på ulike utstillingssteder rundt om i byen. Arrangementet inkluderer ofte kunstutstillinger, kunstauksjoner, kunstverksteder, foredrag og musikalske innslag. Det er en flott mulighet for kunstinteresserte å oppdage nye talenter og inspirerende verk.
Del dette: