Velg en side

Miniturer i Vestfold

Turisforeningene i byene i Vestfold er flinke til å merke korte og lengre turer med gode beskrivelse av terrenget  og den lokale historien fra området, eller stedet. Historien for-sterker gjerne opplevelsen og gjør turen til noe mer enn bare en tur. Her er en liten beskrivelse av to miniturer med mye historie; Gullkronenen og Vallø Batteri, begge Tønsberg.

Gullkronene

Gullkronene er spesielle skogsområder som ligger som øyer i åkerlandskapet til Jarlsberg Hovedgård som eier området.  I Ut.no beskrivelsen oppfordres det til å ta hensyn når en går tur i Wedel Jarlsberg private skog som ligger like ved hovedgården.  Inne i den største av øyene ligger Jarlsberg private gravlund.   Inne i Gullkronene snirkler stiene seg mellom enorme løvtrær og det er et livlig fugleliv å høre når en kommer seg litt unna riksveien evige bilstrøm på Semsletta.

Du parkerer på sørenden av riksveien, ved Biogjødselsanlegget til Jarlsberg Hovedgård, ikke så langt unna Fugletårnet på Ilene. Herfra og bort til Gullkroenene er det bare noen hundre meter. Vær forsiktig når du krysser den ekstremt trafikkerte veien, her går det fort.  Ved inngangen til den største Gullkronen er det en informasjonstavle som er smart å stoppe opp ved.  Her står alt du bør vite om denne spesielle park-skogen. Her er et lite utdrag; “OASER I LANDSKAPET.  Store og Lille Gullkrone ligger som oaser i åkerlandskapet, med vekstforhold som minner om løvskog lengre sør i Europa.  Stedet byr på rike naturopplevelser, fra fuglesang over hvitveisteppene i mai, til det nakne inntrykk av skogens kjemper i november.
LANG HISTORIE  Gullkronene er en del av et meget gammelt kulturlandskap.  Vikingtidens kongsgård Sæheimr (Sem) skal ha ligget her.  En rekke gravplasser vitner om bosetting i jernalder og vikingtid”.  Mer av informasjonen om Gullkronene finnes under de mindre bildene

“I Gullkronene finnes alle de norske edelløvtrærne; ask, bøk, lind, eik, hassel, lønn, svartor og lønn.
Fra 1670-årene ble store eiker fremelsket og sendt til skipsbygging i Danmark.  I 2010 ble det felt en stor eik her som ble brukt som kjøl i en fullskal kopi av Osebergskipet”.

“Rik soppflora.  Nærmere 400 sopparter er kjent fra Gullkronene. Over halvparten på levende og døde trær, stubber og greiner.  Mange er sjeldne.  Området er velkjent for botanikere, som helt fra 188o-årene har gjort innsamlinger her”.

“Mangfoldig dyreliv. I Gullkronene finnes mange av edelskogensn fuglearter, så som bøksanger, munk, hagesanger og gul-sanger.  Hule-rugere som kaie, skogsdue, spetter og meisefugler er typiske”
Teksten under bildene er utdrag fra info-tavlen.
Det står også mye på Jarlsberg sin egen nettside.

Etter en tur i Gullkronene er det passende å ta en tur bortom Fugletårnet på Ilene, som ligger bare noen hundre meter fra parkeringsplassen.  Her er en av norges viktigste våtmarker med et enormt fugleliv. Ut.no skriver om stedet;   “Våtmarksområdet har stor verneverdi og stor betydning som raste- og spiselokalitet under vår- og høsttrekket. 236 ulike fuglearter er observert”. 

Er du heldig er det et eller annet arrangement på Husmannsplassen Holmen, som ligger noen hundre meter mot øst.  Det er nå blitt;  Besøkssenter Våtmark IleneBesøkssenteret har en rekke åpne søndager med aktiviteter og vaffel/kaffesalg om våren og høsten.
Besøkssenteret er steng nå, mai/juni 2020 pga. corona-smittefare.  De sier selv;  “
Men som et lite plaster på såret jobber vi med «smittefrie» og selvbetjente aktiviteter”.

 

 

Tur til Vallø Batteri, eller Batteriodden, som noen kaller den

Dette er en minitur hvis man kun skal ut på Batteriodden, Vallø Batteri, eller Prinds Christians Batterie som det opprinnelig het. Området har en interessant historie og er absolutt verdt et besøk.   Ut.no sier om området; Dette området har lenge vært avstengt av tomten til Esso, men er nå åpnet for allmenheten etter omfattende oppryddning. Veldig mye masse har vært byttet ut,  noe som har ført til det spektakulære nesten måne/ørken liknende landskapet du må krysse på veien ut til batteriet.

Spaserturen, det er vel det en må kalle det, starter og slutter her ved den gamle porten som opprinnelig be bygget for Vallø Saltvern i 1795.  Senere ble det oljeraffineri på området.

Turen kan starte ved å gå til venstre etter porten, da går man med klokka og stien følger den østre del av sjøkanten. Det starter med grønt grass og fargerike blomster, men går snart over i et enormt stort grusområde

Du kan også starte turen med å gå mot høyre.  Begge stiene må over et temmlig stort område med grov sand og grus. Ut.no sier turen tar ca 1 time og er på 1,9 km. Det står at det er én vei, men det kan jeg ikke skjønne, det må vel være totalt?

Ute på Batteriodden er det en storslagen utsikt mot fjorden og østfoldsiden av Oslofjorden, se bildet til høyre.  Lengst ute skimtes Ytre Valer nasjonalpark. En strategisk posisjon for å forsvare Tønsberg som forsvarsverket ble bygget for i sin tid.  Her var det plassert syv 24 punds kanoner og to 6 punds kanoner samt en kuleglødeovn for å varme opp kuler.

Det var Frankrikes landblokade, som medførte Storbritannias omfattende sjøblokade under napoleonskrigene i 1807, som satte en brå stopper for Tønsbergborgernes blomstrende handelsvirksomhet. Mange norske skip ble liggende landfast i utenlandske havner, og svensker og engelskmenn kapret skuter langt inn i den norske skjærgården. Norge fikk ikke lenger importert salt fra Spania og Tyskland. Saltverket på Vallø fikk derfor ekstra stor betydning.

Allerede på ettersommeren 1807 tok Tønsbergs borgere et initiativ til å forsvare byen og saltverket på Vallø, og vinteren 1807-1808 ble Vallø befestet med tre batterier, Det østre Batterie, Prinds Christians Batterie og Fischers Batterie. Senere ble det også anlagt et batteri ved Rødsten, Husvik, ikke bestykket, men ved behov basert på utlån av skyts fra Vallø. Prinds Christans Batterie ute på Valløs odde i syd var det største av dem.  Kilde her er FESTNINGSVERK.NO, Militærhistorisk nettsted. 

Vallø Saltvern varte fram til 1820 og har sin egen historie som kort er presentert på plakater ved porten.  Området på Vallø ble i 1899 Nordens første oljeraffineri som het; A/S Petroleums & Maskioljeraffineri.  I 1905 ble det navneskifte til; A/S Vallø Oljeraffineri.  I 1922 ble det; A/S Namco og i 1953 A/S Norsk Esso, i 1985 Esso Norge.  Raffineriet ble nedlagt i 2001.

Del dette: