Velg en side

Selvik I.F.

Foreningen ble organisert, som det het, i 1926 og det var de mange skiløperne i distriktet som følte et behov for å danne en forening. Senere kom kom en fotballgjeng fra sommeren 1926. De hadde ikke egen bane, men spilte på et jorde ved Kallaveien.  Egen bane kom først i 1930 og lå på grunnen til Selvik tresliperi.  Klubben hevdet seg gjennom årene både i skirenn og i fotball. I sin storhetstid spilte de i 5. divisjon og i 1967 var de nær ved å sende Drafn ut av cupen.  I 1967 ble Sandes første lysløype etablert av Selvik IF.

1985, et skjebneår for idrettsklubben

I 1985 var det prekært for Selvik idrettsforening å få skikk på bane og garderobeforholdene, men det var strid om hvor idrettsanlegget skulle ligge.  I Sande´s Avis nr. 1/85 fikk formannen i Selvik Idrettsforening, Roy Nilsen og Senterpartiets Ola Gran  hvert sitt innlegg om dette.  Roy Nilsen brant for etablering av nytt idrettsanlegg ved det såkalte Syvertsen-jordet, mens Ola Gran og Senterpartiet var opptatt av jordvern og ønsket anlegget lagt et annet sted, nærmere bestemt Lersbryggen området.

Roy Nilsens argumenterte med at Selvik IF som allerede i 1974 startet sitt arbeide for å løse foreningens sårt trengende fotballbane med klubbhus,  og at de på nåde i alle disse årene hadde disponert en fotballbane på 60X90 meter uten garderobemuligheter.  Selvik I.F. hadde 1985 600 medlemmer med følgende aktiviteter;  fotball, ski, turn, mor og barn trim, eldretrim og gammeldans.  – Ca 135 plasser skal besettes for å drive de forskjellige styrer, undergrupper og komiteer.  Foreningens formålsparagraf er å fremme sunn og utviklende idrett og godt kameratskap, sa Nilsen. Regnskapet viste en omsetning på kr. 235.000,- med et overskudd på 40.000,-.  Alt dette viste at Selvik I.F. trengte et sted å være for å drive sine aktiviteter, sa han og mente det var et tidsspørsmål når de måtte legge ned en vesentlig del av aktivitetene.

Det hadde vært mange alternativer til anleggsplassering, uten at det var kommet noe løsning.  Da Gustav Syvertsen sa seg villig til å avstå området som på folkemunne ble kalt Syvertsenjordet, trodde man i Sevlvik I.F. at målet ikke var så langt unna.

Men flertallet i Kommunestyret ville det anderledes og det var Senterpartiets Ola Gran som frontet denne saken.  I innlegget sitt berømmet han Selvik I.F. som en aktiv idrettsforening med et verdifullt program for både unge og eldre.  Valget av Syvertsenjorden synes han imidlertid var uheldig og trakk fram at dette var lettdyrke jord og en del av et sammenhengende jordbruksområde  Han mente også at Syvertsenjordet ville bli trangt og unødig kostbart.  Han mente at et anlegg på Lersbryggen ble rimeligere, selv om kommuneineniøren mente det motsatte og Gran kom i sitt innlegg med argumenter som skulle motbevise dette. Gran mente også det svar på høy tid å åpne for en bedre adgang til friarealet ved sjøen og mente at trafikken som belaster Kallaveien ville reduseres.

Hva det ble vet vi i dag og det ble Lersbryggen hvor det ble anlagt to baner, løpebane og to tennisbaner og et flott klubbhus.

En sprek 60-åring

Lørdag 18.1986 januar markerte Selvik IF sitt 60-års jubileum som ble feiret på Fremad hvor over 100 gjester delto.

 

Her er dugnadsgjengen på plass og bygget går mot ferdigstillelse.

Endelig åpning av det nye idrettsanlegget

Den 31. august 1991 kunne en stolt gjeng være med på den offisielle åpningen av det nye idrettsanlegget på Lersbryggen.

I mangel av orginalbildet er det her scannet inn et rasterbildet fra lokalavisas reportasje i nr. 11/1991.  Her er den harde kjernen i dugnadsgjengen, eller “Tordenskiolds soldater”, som det også kalles. Foran fra venstre kan man skimte Ståle Petterssen, Sissel Junge, Roy Nilsen, Grethe S. Tangen, Liv S. Johansen og Reidun Waaler.  Bak fra venstre;  Hans Petter Killingdalen, Asbjørn Eldstad, Dag Antoniussen, Per Laustad, Ulf Pettersen, Ole Hansen og Øystein B. Olsen.  Sammen med en imponerende dugnadsliste har denne gjengen sørget for å tilføre idrettsklubben hele 800.000 fra egen kasse.  I tillegg kommer dugnadsinnsatsen til en verdi av nærmere en million.  Det ble også et flott anlegg med en grusbane, en grassbane og løpebane for friidrett.

Selvik IF har i de senere årene slått seg sammen med IL Vinn og heter nå Sande Sportsklubb.  Les mer på deres egen nettside; http://sandesk.no

Del dette: