Velg en side

Næringslivet i Sande

Næringsliv er betegnelsen på summen av bedrifter og næringsdrivende som produserer varer og tjenester i Sande.

Sande er en betydelig jordbruksbygd med hovedvekt på dyrking av korn, grønnsaker, frukt og bær. Industrien er allsidig; de viktigste bransjene er plast- og verkstedindustri.

I 2014 var den prosentvise andelen av den totale sysselsettingen i kommunen i de største næringene:  Helse- og sosialtjenester 22,6, varehandel og motorvognreparasjon 17,0, bygge- og anleggsvirksomhet 13,6 og undervisning 12,0.

Handelsområdet

Sande har nå over 10.000 innbyggere. I tillegg har Sande handelsområde omtrent like mange potensielle kunder utenfor grensene som innenfor.  
Les mer

Handelsnæringen

Varehandel og motorvogn-reparasjon sysselsetter ca 17% i Sande.  Andelen av de som bor i kommunen og jobber utenfor var hele 67, 7% i 2014.
Les mer

Banken – et tilbakeblikk

Etter 160 sammenhengende år med bank i Sande var det slutt.  DnB sier i presse-meldinger og i mail til sine kunder, at: ” Vi lukker bankkontoret i Sande  – 15.04.2016. Les mer

SPM/Tresliperiet

Sande Tresliperi og Sande Paper Mill  var til sammen hjørnesteinsbedrifter i Sande i rundt 100 år.  Historien strekkes seg fra 1910 til konkurs i 2020.  Les mer

Annen næring

Sande har en rekke solide små og stor bedrifter og mange dyktige håndverkere som representerer tradisjon og kvalitet.
Les mer

Del dette: