Velg en side

Næringslivet i Sande

Næringsliv er betegnelsen på summen av bedrifter og næringsdrivende som produserer varer og tjenester i Sande.

Sande er en betydelig jordbruksbygd med hovedvekt på dyrking av korn, grønnsaker, frukt og bær. Industrien er allsidig; de viktigste bransjene er plast- og verkstedindustri.

I 2014 var den prosentvise andelen av den totale sysselsettingen i kommunen i de største næringene:  Helse- og sosialtjenester 22,6, varehandel og motorvognreparasjon 17,0, bygge- og anleggsvirksomhet 13,6 og undervisning 12,0.

Handelsområdet

Handelsnæringen

Banken – et tilbakeblikk

SPM/Tresliperiet

Annen næring

Del dette: