Velg en side

Handelsnæringen i Sande

Næringsliv er betegnelsen på summen av bedrifter og næringsdrivende som produserer varer og tjenester i Sande.  I 2014 var andelen av den totale sysselsettingen i kommunen i de største næringene helse og sosialtjenester med hele 22,6 %, varehandel og motorvognreparasjon 17,0 %, bygge- og anleggsvirksomhet  13,6 % og undervisning 12,0 %.
Sande er en betydelig jordbrukskommune med hovedvekt på dyrking av korn, grønnsaker, frukt og bær, og satsing på økologisk dyrking. Skogavvirkningen i 2014 var 12 156 m3. 5,4 % av de sysselsatte arbeidet i jord- og skogbruk. Industrien er allsidig selv om den har gått tilbake de siste årene; viktigste bransjer er plast- og verkstedindustri. I 2014 utgjorde utpendlere som andel av de sysselsatte med bosted i kommunen 67,7 %. Ingen annen kommune i fylket har en høyere andel.

Kilde: snl.no, forfattere Geir Thorsnæs  og Sten Lundbo

Bildet over; Hans Erik Kalmoe, som viser siste nytt av moped

Sentrumshandel før jernbanen flyttet

Sande har hatt mange forretninger som gjennom årene har tilpasset seg sitt marked, men det var ikke mange med en utpreget strategi og aktiv markedsføring.  Det gikk mest på “jungeltelegrafen” selv om endel hadde såkalte kundeaviser ellere flyveblad.   Da lokalavisa kom på banen ble flere mer aktivitet og mange var kreative i annonsene sine.
Flere av bedriftene benyttet seg av egne ansatte, eller kjente lokale ansikter i annonser, bildet t.v. viser en annonse fra Sande Bensinstasjon og Bilverksted.  Her er det alt-mulig-mannen framfor noen i Sande Bensinstasjon og Bilverksted, Hans Erik Kalmoe, som viser siste nye mopeder.
Sande Bensinstasjon og Bilverksted var også tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi når det gjaldt betaling med bank-kort og var tidligst ute i Sande med å etablere betalingsterminal.

Bildet t.h. Daniel Bråthen, Sande Bensinstasjon og Bilverksted, opplevde både å ha BP- og Statoil-skilt på bensinstasjonen sin.

Full dagligvaredekning i Sande

I 1987 skrev lokalavisa at det var full dekning på dagligvare i Sande

Da var det ca. 2500 husstander og ca. 7000 mennesker i kommunen. Sande Meieri og Handelslag, senere Meny,  var den største også da,  som de har vært siden starten i 1884.  Men etterhvert kom det mer konkurranse på daglilgvaresektoren.  S-laget på Selvik hadde jo vært på markedet i lang tid og vokste jevnt og trutt.    Pris A/S , tidligere Supermat hadde litt startvansker, men i 1987 var det blitt  en levedyktig forretning.  Nærkjøp AS var den siste av de nevnte dagligvarebutikken som etablerte seg og fikk raskt fotfeste.

Gunnvor Hagen kan stå som et hyggelig eksempel på varehandelen i Sande, alltid blid og serviceinstillt.  Hun jobbet i Meny i mange år og bidro i høy grad til at kundene trivdes.

Sande er billigst!

Med så mange daglilgvarebutikker ble det jo en voldsom konkurranse foretningene i mellom og i august i 1987 kunne avisa Fremtiden, Drammen,  kåre Sande som det billigste stedet å handle i med skarp konkurranse med Drammen  og Holmestrand.  Sande Avis kunne konkludere med at det ikke bare var tid og krefter som ble borte ved å dra til Drammen og Holmestrand, men det kostet bensinpenger og endelig:  varene var dyrere.

Nyetablering og vekst i Sande
I slutten av 1988 kunne lokalavisa fortelle om utvidelse og vekst i Sande. Jernvareavdelingen i Sande Meieri Handelslag utvidet med større butikkareale, større vareutvalg. 

Ny infrastruktur og ny optimisme

 Sande  fikk i 2004 nytt torg og ny infrastruktur i sentrum og optimismen var stor da det nye torget ble offisielt åpnet.  Se bildet t.v., butikkoversikt like etter åpningen.  Da var det mange optimistiske nyetableringer som dessverre etterhvert måtte gi seg. Men det er også mange som har gjort det bra og handelstilbudet i dag må sies å være godt for et tettsted som Sande med drøyt 9000 innbyggere.  En stor del av forretningene og servicetilbudene finnes i tilknytning til sentrum.  Sentrum defineres gjerne fra Revå i sør til Gunnestadkrysset i nord, med den største konsentrasjonen rundt det nye torget hvor den  gamle jernbanestasjonen lå.  I tillegg er det Lersbryggeområdet med mange tilbud. Totalt i disse områdene er det mange dagligvareforretninger,   bank i butikk og en relativ ny etablering av bank, Bank 1, etter at DnB ga seg,  blomsterforretning, sport og fritid, kafé,  restauranter, pizzautsalg, kebabkafé, frisører, data og elektronikk, hageverktøy, optiker, apotek, klær for alle aldersgrupper, farge og interiør, elektroforretning, bensin og service, dekkverksted og bilverksted, bokhandel, leketøy og gavebutikk samt et treningssenter.  Etter mange års venting er det også endelig et vinmonopol-utsalg som ligger ved det nye torget.

Bildet t.v. Sande opplevde en voldsom interesse for nyetablering da det nye torget sto ferdig.  Dessverre er endel av forretningene nå borte, men mange er igjen og markedet har tydelig stablisert seg. 

Nye planer i 2020

Sande har utviklet seg kraftig de siste 30 årene særlig etter at jernbanen flyttet 200 meter vestover og vi fikk frigjort plass til nytt torg og ny infrastruktur i sentrum.  Nå står vi foran en ny spennende oppgradering av bygda som er blitt hetende “Den urbane landsbyen” og planen er fortetting og flere boliger i sentrum, bla. på Klokkerjordet og Wingejordet.

Men så kom kommunesammenslåingen med Hof, Holmestrand og Sande, da ble det plutselig en annen dans.  Siste ordet er jo ikke sagt, men kraften synes å være borte.

Del dette: