Velg en side

I kommunestyremøte den 22. juni ble det bestemt at Sande kommune skal slå seg sammen med Holmestrand og Hof kommune.  Dette etter folkeavstemming der et flertall av de som stemte ja til en kommunesammenslåing ønsket seg til Drammen/ Svelvik, 1495 stemmer mot 1198 til Holmestrand/Hof. Av de som stemte nei, ville 990 sekundært til Holmestrand/ Hof, mens bare 288 sekundært ønsker seg til Buskerud­alternativet.  Dermed ble det ble det flertall for alternativet Holmestrand/Hof.  Hva den nye kommunen skal hete er usikkert, men det er et forslag med historisk sus på bordet;  Nordre Jarlsberg.

Snde1080px

Del dette: