Velg en side

Sande ikke lenger egen kommune

I kommunestyremøte den 22. juni ble det bestemt at Sande kommune skal slå seg sammen med Holmestrand og Hof kommune.  Dette etter folkeavstemming der et flertall av de som stemte ja til en kommunesammenslåing ønsket seg til Drammen/ Svelvik, 1495 stemmer mot 1198 til...