Velg en side

Store kontraster også i norske lønninger

I Norge liker vi å tro at vi lønnsmessig er det mest likestilte landet i Europa og verden forøvrig, og at det ikke er avskrekkende avstand fra direktør til vanlig medarbeider, men er det lenger sant? Under Sande og Strøm bondelags folkemøte, Maten vår, kom det fram...