Velg en side

Full støtte for skolene i nordbygda fra hele Sande

Forslaget fra kommunedirektøren i Holmestrand kommune om å legge ned både Galleberg og Kjeldås skole har skapt både sinne og stort engasjement i hele Sande. Det var engasjerte FAU-ledere fra alle skolene og appellene deres var både følelsesladet og tydelig...

Store kontraster også i norske lønninger

I Norge liker vi å tro at vi lønnsmessig er det mest likestilte landet i Europa og verden forøvrig, og at det ikke er avskrekkende avstand fra direktør til vanlig medarbeider, men er det lenger sant? Under Sande og Strøm bondelags folkemøte, Maten vår, kom det fram...

NOEN SOM HUSKER HAL 9000?

AI, eller KI, kunstig intelligens er på alles lepper om dagen og prisverdig er det at det arrangeres kurs kommende onsdag på Gran Søndre, for her er det nok mye forvirring ute å går. Kursholder er Petter Kowalik Gran som ser ut til å ha den rette kompetansen.Noe av de...

Haga skole og Ungdomsskolen rives

Bildet er fra 2002 og viser Haga barnehage, tre bygninger med rød takstein, den gamle Klokkergården og villabebyggelsen bak.  Bakerst i bildet ligger Sande Ungdomskole som sto klar for elever og lærere i 1963. Skolen ble bygget i en etasje og krevde mye areal. Skolen...