Velg en side

Bildet er fra 2002 og viser Haga barnehage, tre bygninger med rød takstein, den gamle Klokkergården og villabebyggelsen bak.  Bakerst i bildet ligger Sande Ungdomskole som sto klar for elever og lærere i 1963. Skolen ble bygget i en etasje og krevde mye areal. Skolen huset en fin gymsal, musikkrom og stort skolekjøkken.  Midt i bildet ligger Haga skole, en  2 etasjes murbygning som ble innviet i 1957.  Helt til høyre,  midt på bildet sees den eldste skolebygningen i Sande.  Foto; Anders Aaserud

En enorm plankehaug og gamle murvegger i grus er det som er igjen av Haga skole anno 1957.

Dette er Sandes eldste skolebygning og mange har ment den har historisk verdi, men nå rives den også.

Den gamle murbygningen, Haga skole, som ble innviet i 1957 ble i løpet av noen dager i desember 2023 jevnet med jorda.  Den nye skolen som rommer både  ungdomsskole- og barneskoleelever ble åpnet 27 august i 2023. 

På bildet, som er et dronebilde tatt av Svein-Ivar Pedersen,  står fortsatt både ungdomsskolen og Haga skole.  Bygging av den nye  skolen er i gang. Foto Svei-Ivar Pedersen.

Del dette: