Velg en side

Etter 160 år med bank i Sande er det nå slutt.  DnB sier i pressemeldinger og i mail til sine kunder, at: ” Vi lukker bankkontoret i Sande  – 15.04.2016 stenger filialen, men du kan fortsatt snakke med oss alle dager, hele døgnet på telefon 04800 og chat, om stort eller smått”.  De er her altså digitalt, men  fysisk er banken og de ansatte borte fra lokalsamfunnet.

Sande sentr. 1960Bildet over er fra ca. 1960 og vi ser at det ikke er plagsomt mange biler.  Det er kun en bil på parkeringsplassen bak den firkantede bankbygningen og det var banksjefens.

Denne omtalen sto i Sande Avis den gang banken etter flere fusjoner gikk over til å hete DnB NOR:

Det er litt av en distanse sparebankene har tilbakelagt siden den spede start i 1822 da Christiania Sparebank ble etablert.  Sande Sparebank ble etablert noen tiår senere, i 1856.
Det var “Selskapet for det alminnelige vel” som på et møte 6.november 1854 ” henstillte Sande Formannskap at sette sig i spidsen for opprettelse af en Sparebank for Bygden”  Og med 12 mot 4 stemmer ble det vedtatt å ta 500 spd. av “magasinpengene” til grunnfond.  Sparebanken ble altså opprettet med penger fra Bygdemagasinet som opprinnelig  hadde til oppgave å sikre såkorn i dårlige tider.  Bygdemagasinet i Sande ble etablert i 1814 etter flere uår.  Grunnlaget var skaffet ved tvangsinnlevering av korn fra hver gård.  Det viste seg etter som årene gikk at det var fler gode enn dårlige år og Bygdemagasinet gikk etterhvert med overskudd.
Sparebanken ble etterhvert en viktig institusjon i bygda og tjente gode penger som i betydelig grad gikk tilbake til lokalsamfunnet. Bl.a. betalte Sande Sparebank for bygging av komunelokalet, oppført i 1906  med en totalkostnad på kr. 42.728,23.   Jeg vil tro at det var i denne tida begrepet “sikkert som banken ” ble etablert.   Sparebanken var selve grunnfjellet i bygdesamfunnet.
Med ingenting kan vare evig og den moderne tiden krevde sitt.  I1982 ble Sande Sparebanken fusjonerte med 13 selvstednig banker i Vestfold og ble hetende Sparebaken Vestfold.  Lokale representanter var i denne konstellasjonen med i styret.  I 1992  gikk banken inn i en ny fusjon;  Sparebanken NOR. og de lokale representantene forsvant.
Neste fusjon ble med gode gamle Gjensidige, 8 års siden forrige fusjon.   Så bare fem år etter står sparebanken i Sande foran nok en navneendring, DnB NOR.   Hvor lenge vil det vare?  Er Sande stort nok til i det hele tatt å ha en bank.  Blir det heretter kun nettbank?  Ingen kan med sikkerhet vite, men bankens ledelse er optimistiske og sier de regner med å få flere kunder,  NOR´s egne, pluss nye fra DnB.
At den vanlige mann i gata skal få billigere og bedre banktjenester er det vel ingen som forventer.  Vi frykter vel heller på det motsatte med stadig mindre konkurranse.
Når dette er sagt ønsker vi de ansatte i Gjensidig NOR, snart DnB NOR, lykke til og håper de klarer å opprettholde arbeidsplassene og støtte opp om det lokale næringslivet, samt sponse lag og foreninger som de i alle år har vært flinke til.   Banken har en lang tradisjon å ta vare på.

I dag er altså banken fysisk ute av Sande og her låses døra for godt. Banken slik vi kjenner den er ute av  Sande

Bankens siste

DNB stenger. Lysene er slukket og døra låses. De siste på skansen var f. v. Tonje C. Sten, Arnfinn Johansen, Anne Kristin Otterlei, Ann-Kristin Larsonn og Birgit Knutsen.

Les også om sparebankens spede begynnelse på siden:  Historie/Telthuset

 

 

 

Del dette: