Velg en side

Desverre er det ikke bare Holmestrand by, som bildet viser, men hele kommunen, inkludert Hof og Sande som får kraftig økning i vann- og avløpsgebyrene i årene framover. Foto; e-base.no

Holmestrand blir landets nest dyreste kommune når det gjelder vann og avløpsgebyr i perioden 2024 til 2027 med 30.699 kroner årlig!  Dette er prognoser fra organisasjonen Huseiernes eget blad; Hus og Bolig i mai-nummeret.

– Holmestrand er dyrest i Vestfold, skrev Sande Avis i  juli 2023.  15.200 kroner kostet vann- og avløpstjenestene da, etter en økning på 3.400 kroner fra året før. Også i Færder koster disse tjenestene over 15.000 kroner. Der øker boligeiernes regning 3.600 kroner fra i fjor. Larvik er rimeligst. De samme tjenestene kostet der 9.700 kroner, etter en økning på rett i underkant av 2.000 kroner.
– Dette er dramatisk. De høye vann- og avløpsgebyrene kommer på toppen av kraftig renteoppgang, høye strømpriser og kraftig prisstigning. Vi i Huseierne er bekymret for privatøkonomien til vanlige husholdninger. Det er en grense for hvor store utgifter en vanlig boligeier kan tåle, sier Christine Caspersen i Huseierne.

Nå, i mai 2024,  sier altså prognosene fram til 2027 en ytterligere kraftig økning, i følge Huseiernes magasin Hus og Bolig.  Dataene er samlet inn og bearbeidet av samfunnsøkonomisk Analyse.  Det er kommunene selv som har rapportert tall om vedtatte kommunale gebyrer for perioden 2024 til 2027.

Over viser en faksimile fra Hus og Bolig om endringer i vann- og avløpsgebyrer.

En annen stor kostnad er kravet fra Staten om nitrogenrensing av avløpene rundt omkring i Oslofjorden som er voldsom forurenset.  I Besøkssenteret Oslofjorden i Horten kan man se hvilke enorme oppgaver som ligger forann oss.  Et besøk her er viktig for den store forståelsen hvor langt ut i elendigheten vi har gått.  Begynn her!

Tall fra landets 120 største kommuner viser at vann- og avløpsgebyerne i gjennomsnittet vil øke med 60% fra 2023 til 2027, sier Hus og Bolig i sitt mai-nummer.
Magasinet intervjuer en Oslofamilie som flyttet til Holmestrand kommune i den tro at det ville bli billigere å bo, noe de nå ser ikke er tilfelle.   – Vi har forståelsen for at man må oppgradere rørene for å få rent drikkevann og bedre rensing av avløpsvannet, men at det skulle bli nærmere 50.000,- i eiendomsskatt og kommunale avgifter hadde vi ikke forventet,  sier de.

Hovedårsaken til den siste tidas ekstreme prisøkning ser ut til å være kommunens etterslep, eller manglende vedlikehold og fornyelse i vann- og avløpsnett, og Statens krav om nitrogenrenseanlegg.

Del dette: