-Velg et historisk navn!


Bildet er tatt fra Munken på Vestskauen, 476 moh, og viser den flotte og brede Sandesletta, Sandebukta med øyene og til høyre i bildet litt av Holmestrand.

Lørdag 27. mai kom meldingen om ønsket omkamp i Sande om retnings-valget av kommunesammenslåingen publisert av de borgerlige partiene, pluss Arbeiderpartiets Claes Giljam.  Dette førte til et politisk jordskjelv Sande antagelig aldri har opplevd maken til.  Jeg vil tro det også kom som et sjokk for politikerne i Holmestrand og Hof at Sande med sine nærmere 10.000 innbyggere kunne forsvinne ut av 3K samarbeidet.  Da ville Holmestrand og Hof til sammen såvidt være over 14.000 innbyggere og ikke nå opp til statsråd Sanners minstegrense på 15.000 innbyggere.  I en hel uke ble det spekulert i det vide og det brede om utfallet.  Det kokte på Facebook og i avisenes nettutgaver. Jeg har lett etter utspill fra politikere i Sande og Holmestrand om mulige innrømmelser for å redde dette års-lange samarbeidsforsøket. Det ville skapt en betydelig symboleffekt og ville kanskje vært «tunga på vektskåla» for å gå videre med 3K  hvis Holmestrand hadde gitt seg på, i alle fall kommunenavnet.

Som innbyggerundersøkelsen om kommunenavnet viser ble det tilnærmet «dødt løp», men det kom jo av at Holmestrand har flere innbyggere i sin kommune og fikk ved såkalt vekting av tallene et høyere skår.  I både Sande og Hof ble det et overveldende flertall for Nord-Jarlsberg, henholdsvis 74 og 55%.

Er nå Nord-Jarlsberg det rette navnet?
Det kan selvsagt diskuteres, men det er faktisk et historisk navn som en gang for ikke så veldig lenge siden omfattet nettopp de omtalte kommuner i 3K samarbeidet, og burde kunne aksepteres av samtlige tre kommuner.
Det er mange som forbinder det med Tønsberg, med ost, eller spør hvor er Sør-Jarlsberg?  For de som er i tvil er det bare å google det, eller slå det opp i Store Norske Leksikon, snl.no, eller Wikipedia.  Her står alt om Nord- og Sør-Jarlsberg og hvilke tettsteder som lå under nord- eller sør.

-Velg et historisk navn
I
Dagbladet forrige uka var det et oppslag om kommunereformen i Norge og også en kommentar angående nytt kommunenavn. Det var professor i navneforskning ved Universitetet i Oslo, Tom Schmidt, som forøvrig også er fagansvarlig i Stedsnavnloven i snl.no.  Han sier:  Det meste ligger til rette for en heftig krangel når de gamle kommunene skal enes om nye navn. – Dersom man bruker navnet til én av kommunene, så vil de andre fly i taket av sinne, sier han. Schmidt har likevel troen på at det er mulig å enes om et nytt kommunenavn uten at innbyggerne flyr i strupen på hverandre.  – De nye kommunene bør lete etter et gammelt historisk navn, som har en viss betydning i regionen. Denne jobben må lokalhistorikerne hjelpe til med. Samtidig er det viktig at navnene skrives på en fornuftig måte, sier han og viser til «Norsk lov om stedsnavn» som legger en rekke føringer for de nye kommunenavnene.   Bedre kan det vel ikke sies!
Språkrådet sier forøvrig;  »Stedsnavn har lovfestet vern som immaterielle kulturminner, jfr. Stedsnavnsloven. Videre står det at navnet skal være dekkende for hele eller store deler av det aktuelle området, slik at flest mulig av innbyggerne i den nye kommunen kan identifisere seg med navnet.  Jeg tror det er få i Sande som kan identifisere seg med Holmestrand.
 – La oss bygge på likeverd og få til en flott kommune;  Hof, Holmestrand og Sande i Nord-Jarlsberg kommune.

Med hilsen
Anders Aaserud

Del dette: