Velg en side

Flertall for Nordre Jarlsberg i Sande og Hof
Innbyggerundersøkelsen i både Sande og Hof ble det et solid flertall for Nord-Jarlsberg, henholdsvis 74 og 55%. Men det ble erklært «dødt løp»,  fordi  Holmestrand har flere innbyggere i sin kommune og fikk ved såkalt vekting av tallene et høyere skår.

Se grafen under.

 

Er nå Nord-Jarlsberg det rette navnet?
Det kan selvsagt diskuteres, men det er faktisk et historisk navn som en gang for ikke så veldig lenge siden omfattet nettopp de omtalte kommuner i 3K samarbeidet, og burde kunne aksepteres av samtlige tre kommuner. Det er mange som forbinder navnet med Tønsberg, med ost, eller spør hvor er Sør-Jarlsberg?  For de som er i tvil er det bare å google det, eller slå det opp i Store Norske Leksikon, snl.no, eller Wikipedia.  Her står alt om Nord- og Sør-Jarlsberg og hvilke tettsteder som lå under Nord- eller SørJarlsberg.

-Velg et historisk navn
Dagbladet hadde for en stund siden et oppslag om kommunereformen i Norge og en kommentar angående nytt kommunenavn. Det var professor i navneforskning ved Universitetet i Oslo, Tom Schmidt, som forøvrig også er fagansvarlig i Stedsnavnloven i snl.no. (Store norske leksikon) Han sier:  – Det meste ligger til rette for en heftig krangel når de gamle kommunene skal enes om nye navn. Dersom man bruker navnet til én av kommunene, så vil de andre fly i taket av sinne”, sier han. Schmidt har likevel troen på at det er mulig å enes om et nytt kommunenavn uten at innbyggerne flyr i strupen på hverandre.  – De nye kommunene bør lete etter et gammelt historisk navn, som har en viss betydning i regionen. Denne jobben må lokalhistorikerne hjelpe til med. Samtidig er det viktig at navnene skrives på en fornuftig måte, sier han og viser til «Norsk lov om stedsnavn» som legger en rekke føringer for de nye kommunenavnene.   Bedre kan det vel ikke sies!

Språkrådet sier forøvrig;  »Stedsnavn har lovfestet vern som immaterielle kulturminner, jfr. Stedsnavnsloven. Videre står det at navnet skal være dekkende for hele eller store deler av det aktuelle området, slik at flest mulig av innbyggerne i den nye kommunen kan identifisere seg med navnet.  Jeg tror det er få i Sande som kan identifisere seg med Holmestrand.
 – La oss bygge på likeverd og få til en flott kommune;  Hof, Holmestrand og Sande i Nord-Jarlsberg kommune.

Med hilsen
Anders Aaserud

Del dette: