Velg en side


Et godt omdømme kan man ikke vedta, det kommer over flere års innsats for trygghet og godt bomiljø og en rimelig konsensus hos politikerne.

Det har vært mye snakk om merkevarebygging i forbindelse med kommunesammenslåingen.  Merkevarebygging forbinder jeg først og fremst med varer og tjenester, altså produkter, og måles etter hvor mye man selger. – Merkevarebygging er svært viktig i markedsføring og fører til mange fordeler for bedrifter. Noen av disse fordelene er økt lojalitet, høyere prismargin, motstandsdyktighet mot angrep fra nye merker i kategorien, sier Wikipedia om dette temaet.

Da Sande Avis ble kjøpt av Orkla Media i sin tid, var tankegangen hos den nye ledelsen veldig markedsorientert og de var opptatt av å bygge merkevarer. Ikke så rart, Orkla har jo noen av Norges mest kjente merkevarer, Grandiosa, for å nevne ett.  Lokalavisene Sande Avis, Svelviksposten og Røyken og Hurum avis var på et tidspunkt alle kjøpt opp av Orkla og vi ble invitert til en samling hvor vi skulle meisle ut vårt eget «brand stamp», eller vår egen merkevare.  Sande Avis endte opp med «en del av familien»,  etter selve navnet, Sande Avis, og vi fikk godkjent for det, og ikke var det dyrt heller.  Det ble spandert på oss en god middag og lunch på seminaret.

Omdømmebygging
Når det gjelder byer og tettsteder vil jeg tro det heter omdømmebygging, eller omdømme  og det er vel det som menes når enkelte kaller en by eller tettsted for merkevare.

Hvordan måles et omdømme?
Hvordan måles et omdømme  til en by eller tettsted?  Hovedkriteriet må jo være hvor mange mennesker som ønsker å bosette seg på stedet. I rådmannens årsberetning for Sande kommune 2016, står det:
– At Nordre Vestfold er et attraktivt boområde ble på nytt stadfestet i 2016. Hof, Holmestrand og Sande hadde alle en betydelig befolkningsvekst, høyest var Sande med hele 2,1%. Veksten bekrefter Tele-marksforskings analyse som fastslår at Sande er nummer 28 på landsbasis i bostedsattraktivitet.

Sande har hatt sitt omdømme-prosjekt for noen år siden, uten at det kostet noe særlig annet enn kaffe til møtene, men har tydeligvis lykkes.  Å bygge et omdømme vedtar man imidlertid ikke, det kommer over flere års innsats for trygghet og godt bomiljø og en rimelig konsensus hos politikerne.

Med vennlig hilsen
Anders Aaserud

Del dette: