Velg en side

Sommeren 2018 (skrevet i juli) har vært ekstremt tørr og varm, og myndighetene ber folk om å være ekstra varsomme. Selv om det ikke er innført forbud mot engangsgrill bør det være selvsagt å ikke å bruke det når forholdene er som nå. Vi stoler også på at ansvarlige brannfolk er ekstra oppmerksomme og er i beredskap slik brannmester Finn Weimoth var sommeren 1992. Da var det også ekstremt tørt og varm. Weimoth fortalte til lokalavisa at brannvesenet hadde utvidet vakthold, og patruljer i hele kommunen, både i skogområdene, langs fjorden og ute på øyene. I tillegg gikk det et spesielt overvåkingsfly over distriktet 4 ganger i døgnet.
På bildet viser brannmester Finn Weimoth og mannskapene at de tok jobben på alvor. Det fikk jo også folk til å være ekstra oppmerksomme når brannfolka var så synlig.

Del dette: