Velg en side

Men kun mellom to permer, noe som faktisk nylig er gjort.  Å verne det fysiske bygget virker lite realistisk.  De som foreslår dette har neppe vært innom den gamle og slitne bygningen.

Kornmagasinet sto ferdig i 1921, rett sør for Sande stasjon.  Det var et eget jernbanespor slik at kornet kunne lastes rett i toglastevognene.  I dag er tidene annerledes og kornet fraktes på annen måte, og jernbanen er som kjent flyttet lengre vest. Bygget er både utvendig og ikke minst innvendig langt fra dagens standard.  Det ville koste en formue å sette det i stand slik at det kunne godkjennes og brukes,  til hva?  Vi vet at det ikke akkurat er overflod i den nye kommunen, her krangles det om alle tilgjengelig midler som jo rimeligvis må gå til skoler og nødvendige samfunnsfunksjoner.  Å tro at pengene sitter så løst at man kan finansiere et gammelt bygg uten annen funksjon enn vern tror jeg ikke på.  Å selge en slik bygning med en klausul om vern er også en helt urealistisk tanke.   Resultatet med et vern av bygningen ville sannsynlig være at den vil stå og forfalle og ville skjemme det ellers så flotte sentrumet.  

Bygget er så skjevt innvendig at trebjelkene må stives opp med vinkler av stål.  I tillegg er det stivet opp med stålvaiere som går gjennom hele bygget på tre forskjellige steder.

Vairene er forankret på vestsiden av huset med horisontale jernbjelker, øverste bilde,  og på østsiden med tre lange vertikale stålbjelker, slik at huset ikke skal klapper sammen i sterkt vindvær.  Se bildene over og til høyre.

Det er gjort en grundig jobb med Kulturminneplanen, Sande har en lang og mangfoldig kulturhistorie som vi må ta vare på, men å prioritere et slik verneprosjekt som ble skissert i Sande Avis i uke 15 synes urealistisk.

Vi har bygninger i Sande som det er naturlig å verne, for eksempel Prestegården, men også her har det vært en kamp for midler til vedlikehold.

Del dette: