Velg en side

Oldtidsfunn, gammel historie og utgravinger

Sande har mange  oldtidsfunn og det har med jevne mellomrom vært utgravinger rundt omkring.  Den mest kjente er bronsekjelen fra Ås, men det har vært funn fra mange andre steder i Sande.


Utgravingene ble utført av arkeologistudenter fra  Oldsakssamlingen, UiO;  f.v. Ragnhild Sjurseike, Anitra Fossum og Eivind Klubbenes.

I forbindelse med at det skulle legges ny vegtrase gjennom Sande ble det i 1991 gjort en god del utgravinger, bl.a. av tre arkeologi-studenter fra Oldsakssamlingen fra universitet i Oslo.  De brukte først og fremst kartet for å se hvor det mest sannsynelig var lokalisering av steinalderbosetting.  Det aktuelle stedet lå sør/vestvendt og en antok at strandlinjejn gikk like nedenfor.  Massene som ble gravet opp ble såldet med vann fra medbrakt tankbil  og alt som ble funnet ble registrert.  Etter ulike funn av flint og fragmenter av bein kunne man med stor sikkerhet si at det hadde vært steinalderbusettinger i området og tiden det her var snakk om anså man var i 3 – 4000 år f.Kr., den såkalte steinalder.  Gjenstandene som ble funnet i Sande blir på fagspråket kalt Nøstvedt-type eller Nøstvedt kulturen.

Sande har flest steinalderfunn i Vestfold
I følge boka Vestfolds Oldtidsminner er det hele 227 steinalderfunn i Sande, mens resten av fylkets tettsteder kun har noen titalls hver.  Det nærmeste er Brunlanes med 83.  Dette kan jo bety at Sande var det beste stedet å slå seg ned også i steinalderen, lunt innerst i en vik med fruktbar jord og rikt med dyr, bær og sopp i åsene rundt.

Historie og kultur
Funn fra steinalderen tyder på at bosetningen er opptil 6000–7000 år gammel. Bygda het tidligere Angr (fjord), men fikk senere navn etter prestegården som het Sandvin (sandeng). Flere steder er det registrert gravrøyser, gravhauger og bygdeborger. Det er gjort ca. 400 oldfunn i Sande. (Funnene her videre definert enn Vestfold Oldtidminner). Helleristningene på Sjøl er det eneste kjente ristningsfelt fra bronsealderen mellom Bærum og Sandefjord.  Kilde; snl.no

Hammerhøj-haugen ved Preastegårdsområdet er et fredet kulturminne.

Del dette: